Aanvraag voor school in Kapelle

Geplaatst 19 dec. 2010 04:37 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:15 bijgewerkt ]
1-1-2008: Op 28 december 2007 is aan staatssecretaris voor voortgezet onderwijs, mevrouw Bijsterveldt, het verzoek verstuurd om de Isaac Beeckman Academie in Kapelle aan te merken voor bekostiging door het Rijk.

De procedure hiertoe is dat aan het CFI, een Agentschap van het Ministerie OCW, is verzocht om de Isaac Beeckman Academie op te nemen in het Plan van Scholen. Dit is de jaarlijkse lijst van te bekostigen scholen die aan de Tweede Kamer ter goedkeuring wordt voorgelegd.

De Academie komt als Algemeen Bijzondere school voor voortgezet onderwijs in aanmerking voor bekostiging omdat er in de wijde omgeving van Kapelle wel basisscholen, maar geen middelbare scholen van Algemeen Bijzondere richting zijn. Berekeningen als voorgeschreven in de Wet Voortgezet Onderwijs laten dan ook zien dat er voldoende potentieel is voor een Algemeen Bijzondere school voor MAVO, HAVO en Atheneum.

De berekeningen zijn uitgevoerd door de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) en vervolgens gecontroleerd en goedgekeurd door de Verenigde Bijzonder Scholen (VBS).
Comments