Bevelandse Bode: Inschrijvingen overtuigen staatssecretaris

Geplaatst 19 dec. 2010 05:40 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:15 bijgewerkt ]
26-11-2008: Isaac Beeckman Academie mag zich vestigen in Kapelle 
KAPELLE - De weg is zo goed als vrij voor de vestiging van de Isaac Beeckman Academie in Kapelle. Vorige week ging staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt akkoord, na eerder een vergunning te hebben tegen gehouden. Het bestuur van de middelbare school gaat nu praten met de gemeente Kapelle over een locatie. 

Door Eugène de Kok 

Volgens voorzitter Misha van Denderen van de Isaac Beeckman Academie (vernoemd naar de in Middelburg geboren natuurkundige, zie onderaan) zal er niet direct een nieuw schoolgebouw worden neergezet. "Het lijkt ons het slimst om eerst eens te kijken naar bestaande locaties, een kantoorgebouw bijvoorbeeld. Later kunnen we dan gaan nadenken over een tweede locatie of nieuwbouw."

Toestemming

Van Denderen gaat binnenkort in gesprek met de gemeente. Volgens hem is het contact altijd goed geweest met Kapelle, maar had het de laatste maanden weinig zin concrete zaken te bespreken, omdat het onzeker was of staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt toestemming zou geven voor de vestiging. In eerste instantie weigerde zij ook een vergunning te verlenen, maar na een motie van D66 in de Tweede Kamer moest ze dat besluit heroverwegen. Vorige week gaf ze alsnog een positief antwoord op de aanvraag van de Isaac Beeckman Academie. "In haar aanvankelijke weigering speelde mee dat ze dacht dat er onvoldoende aanmeldingen zouden komen, maar we hebben in twee maanden tijd al 479 inschrijfverklaringen (waarmee mensen aangeven hun kind in de toekomst op de academie te willen laten studeren, redactie) gehad", aldus Van Denderen. "Onze school voorziet dus blijkbaar in een behoefte." Het bestuur van de Isaac Beeckman Academie gaf eerder al aan mee te willen denken over de financiering van de school, één van de zorgen die het gemeentebestuur had. "Het is ons doel dat het Kapelle niet meer kost dan de bijdrage die ze krijgt van de overheid voor de vestiging."

Streefdatum

De door de staatssecretaris afgegeven vergunning is voor vijf jaar geldig. Binnen dat tijdsbestek moet de Isaac Beeckman Academie dus in bedrijf zijn. De voorzitter heeft daar alle vertrouwen in. Zijn streefdatum is 2010. Vanaf die datum kunnen kinderen van binnen en buiten de gemeente "persoonlijk onderwijs krijgen dat anders alleen op privéscholen wordt gegeven." De academie krijgt een HAVO en VWO. De school is voor iedereen toegankelijk, niet alleen voor kinderen van wie de ouders veel geld verdienen. 

Het bestuur wil de 'menselijke maat' terugbrengen in het onderwijs en leerlingen krijgen dan ook een lesrooster op maat. De Isaac Beeckman Academie wordt ondersteund door en werkt samen met de IVIO Wereldschool (voor Nederlandse kinderen in het buitenland) en de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Zij helpen de vestiging in Kapelle op te zetten. "Maar het is de bedoeling zo snel mogelijk een lokaal bestuur te creëren dat bestaat uit ouders en docenten. Ik zie dat overigens als één van de manco's in het huidige onderwijs", klinkt Van Denderen stellig. "Vaak zit er een overkoepelend schoolbestuur en is het niet duidelijk aan wie dat bestuur verantwoording moet af leggen. Direct belanghebbenden hebben te weinig mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het onderwijs. Daar willen wij verandering in brengen."

Beeckman model voor docenten academie

De Isaac Beeckman Academie is vernoemd naar de Middelburgse natuurkundige, ingenieur en meteoroloog die leefde van 1588 tot 1637. Isaac Beeckman gold als één van de grote wetenschappers van zijn tijd. Zijn naam wordt nu echter nog vooral in verband gebracht met zijn leerling: René Descartes. De Fransman, die wordt gerekend tot de twintig belangrijkste filosofen aller tijden, kreeg van Beeckman het enthousiasme voor de wetenschap mee. Door zijn belangrijke bijdrage aan de filosofie, wiskunde en natuurkunde stapte de Fransman echter uit de schaduw van zijn leermeester. "Descartes is heel belangrijk geweest in de Verlichting en ook voor het onderwijs", zegt voorzitter Misha van Denderen van de Isaac Beeckman Academie. "Het is een klassiek geval van de leerling die zijn leermeester voorbijstreeft, maar Beeckman heeft hem altijd ondersteund. In zekere zin hopen we ook dat het zo met onze leerlingen zal gaan."

Misha van Denderen
Comments