Motie 2e Kamer steunt Isaac Beeckman en Tjalling Koopmans

Geplaatst 19 dec. 2010 05:30 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:16 bijgewerkt ]
29-9-2008: Een motie ingediend door D66, VVD, SP en Groenlinks vraagt staatssecretaris Bijsterveldt om de afwijzing van de Isaac Beeckman Academie (Kapelle) en het Tjalling Koopmans College (Hurdegaryp) te heroverwegen. De staatssecretaris had de scholen afgewezen omdat scholieren binnen drie kwartier al op een soortgelijke school terecht zouden kunnen, maar daarbij rekende zij van station-tot-station. De werkelijke reistijden van deur-tot-deur zijn gemiddeld meer dan een uur. Bij eerdere aanvragen voor nieuwe scholen rekende de staatssecretaris nog met de reistijd van deur-tot-deur.

Zo kreeg het AB Orion College in Breda in het Plan van Scholen 2006 gewoon toestemming in een situatie die gelijk is aan die van de twee nu afgewezen scholen. Er was al een school van gelijke richting in Eindhoven en van station-tot-station gemeten ligt die plaats binnen drie kwartier reizen van Breda. Toch mocht het Orion College in Breda van start aangezien de feitelijke reistijd naar de bestaande school in Eindhoven, van deur-tot-deur gerekend, langer is dan drie kwartier. 

De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk volgende week over de motie. Als de motie wordt aangenomen is de kans grootdat de scholen er komen. De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) heeft met de samenwerkende openbaar vervoerbedrijven al voor alle postcodes in de wijde omgeving van de nieuwe scholen berekend wat de reistijden zijn. Daaruit bleek het vanuit de meeste adressen niet haalbaar om binnen drie kwartier naar soortgelijke scholen te reizen.
Comments