Nieuwsbrief augustus 2009

Geplaatst 19 dec. 2010 06:41 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:16 bijgewerkt ]
28-8-2009: Beste ouders, 

Het nieuwe schooljaar gaat bijna van start en dat is ook voor mij een nieuw begin. Ik ben nu voor de derde week aan de slag voor de Isaac Beeckman Academie en ik heb me nog geen moment verveeld. Naast de nodige formaliteiten moeten ook de praktische zaken geregeld worden. Dagelijks wissel ik van schoolmeubilair naar onderwijs cao, van laptops naar schoolgids en van drukkers naar verzekeringsagenten. In deze nieuwsbrief alvast een eerste update. Verder in deze nieuwsbrief antwoord op enkele veelgestelde vragen van ouders. Natuurlijk hoeft u niet te wachten op een nieuwsbrief wanneer u vragen heeft. U kunt mij ook telefonisch (020 4910017) of per e-mail bereiken.

Vriendelijke groet,
Suzan Polet

Schoolgebouw en open dagen

De open dagen staan gepland voor november 2009 en januari 2010. We mikken op een woensdagmiddag, maar de exacte datum moeten we nog vaststellen in overleg met de aannemer. Het liefste willen we natuurlijk de open dagen organiseren in ons (deels) verbouwde schoolgebouw! Als de data bekend zijn brengen we u op de hoogte.

Docenten

Er zijn al docenten die zich spontaan aanmelden voor een functie bij de Isaac Beeckman Academie. Vooral de kleine klassen en het persoonlijk onderwijs spreken hen aan. Om de beste docenten aan te kunnen trekken bieden we bovendien een zeer behoorlijke vergoeding. We zullen ook gaan adverteren om nog meer kandidaten te trekken, onder meer in de lokale kranten. Docenten zijn voor ons een bepalende factor als het gaat om de opbouw van de school. We streven binnen onze school dan ook naar een herwaardering van het beroep. Door onze kleine klassen en goede automatisering van het leerproces kunnen onze docenten zich veel meer concentreren op hun kerntaak: goed onderwijs leveren.

Rol basisscholen

De basisscholen zijn belangrijk voor een goede doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Suzan Polet zal de komende tijd zoveel mogelijk afspraken proberen te maken met basisscholen in de omgeving van Kapelle. Doel is kennismaken en informeren. Daarnaast willen we de mogelijkheden verkennen om informatie uit leerling volgsystemen van basisscholen in het programma van de Isaac Beeckman Academie op te nemen. Dan is beter na te gaan wat de voortgang is in het voortgezet onderwijs ten opzichte van de basisschool en kunnen eventuele problemen nog eerder worden opgepakt. Verder willen we in gesprek over het aanbieden van een voorschools programma voor de groepen 7 en 8, ter voorbereiding voor de middelbare school.

Vragen van ouders

Gaat de school van start in schooljaar 2010-2011?

Zeker. De deuren gaan open op 6 september 2010. Dit is voor de leerlingen. De docenten zijn dan al eerder begonnen met het voorbereiden van de lessen.

Hoe zit dat met die vrije schoolvakanties?

Wij geven veel meer onderwijs dan andere scholen. Dat doen we onder meer doordat we onze leerlingen niet twaalf weken per jaar op vakantie sturen, zoals op andere scholen gebruikelijk is. In plaats daarvan hebben onze leerlingen 45 vakantiedagen, waarvan er 10 naar inzicht van de ouders opgenomen kunnen worden. Daardoor kunnen ouders de vakantie afstemmen op hun eigen vrije dagen en kunnen ze desgewenst buiten het hoogseizoen op vakantie.Aan het begin van het schooljaar wijst de school aan elke leerling 10 vrije schooldagen toe. Kinderen uit hetzelfde gezin krijgen dezelfde dagen toegewezen. Ouders kunnen dan zelf de data veranderen via het ouderportaal van de website. De dagen kunnen achter elkaar of verspreid over het jaar opgenomen worden. De schooldirectie kan wel bepaalde data uitsluiten bijvoorbeeld vanwege de start van het nieuwe schooljaar.

Wat doen jullie met schooladviezen of CITO scores die tussen twee schoolsoorten in zitten?

Soms zit het advies van de basisschool of de CITO score tussen VMBO-t en HAVO of tussen HAVO en VWO in. Wij zijn daar goed op toegerust. Onze school gaat uit van persoonlijk onderwijs en daarmee bieden we een goede doorstroom mavo-havo en havo-vwo. Zelfs vak voor vak. Vakken waar leerlingen goed in zijn mogen ze op een hoger niveau volgen. Dat maakt een latere overstap veel gemakkelijker. Wie VWO doet kan alvast aan vakken voor de vervolgstudie werken. Zo sluiten we aan op persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling.

Elk jaar delen we de klassen opnieuw in en zetten leerlingen van gelijk niveau zoveel mogelijk bij elkaar. Daardoor kunnen de docenten hun lessen beter op een klas afstemmen en is het tempo van de lessen voor iedereen precies goed.

Voor de indeling van de 1e-jaars leerlingen laten we ons leiden door het advies van de leerkracht van groep 8. Ook willen we alle aangemelde leerlingen uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Leerlingen met een VMBO-t/HAVO advies nemen we aan als we inschatten dat ze enkele vakken op HAVO niveau kunnen en willen doen.

Ik ken in mijn omgeving een hele goede docent. Kan deze docent nog solliciteren naar een functie bij de Isaac Beeckman Academie?

Binnen de school is nog plaats voor goede, gemotiveerde docenten die zich thuis voelen in het persoonlijk onderwijs. We zijn een groeiende school. Dus mocht er nu niet direct een functie zijn, dan willen we wel alvast in contact komen met enthousiaste toekomstige docenten. Daarnaast maakt de SvPO (overkoepelende stichting) voor de ontwikkeling van de lesprogramma's gebruik van input van ervaren vakdocenten. Dat gebeurt vaak op freelance basis.
Comments