Nieuwsbrief december 2009

Geplaatst 19 dec. 2010 07:13 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:16 bijgewerkt ]
16-12-2009: Beste ouders,

De dagen van 2009 zijn bijna geteld. Zelf ervaar ik het einde van het jaar altijd als gezellig, maar ook erg druk. Pakjesavond, surprises, de kerstviering op de school van mijn kinderen, de voorbereiding voor de kerstviering thuis. En dan is december ook de vooravond van een nieuwe start.

Een nieuw jaar en een nieuw begin, zeker in 2010. Het jaar dat we echt gaan beginnen met onze school. Vanaf 6 september lopen de kinderen door de gangen van het schoolgebouw! Een voorproefje daarvan heb ik al mee mogen maken op de open dag van 9 december. Lokalen waar les werd gegeven en een gebouw dat leefde.

Alle kinderen en ouders die aanwezig waren op 9 december wil ik bedanken voor een fantastische dag! Wie nog niet geweest is: tot ziens op één van de open dagen in januari.

Fijne feestdagen en een gelukkig 2010!

Vriendelijke groet,
Suzan Polet
 
Open dagen
Afgaand op de reacties van kinderen en ouders was de open dag van 9 december een succes. De kinderen hebben een aantal proeflessen gevolgd en voor de ouders was er een aangepast programma met informatie over de school. Over de open dag schreef de Zeeuwse Courant PZC een leuk artikel. De volgende open dagen zijn gepland op 13, 20 en 27 januari 2010.
Nog niet aangemeld voor een open dag? Het is nog mogelijk om de open dag van 27 januari te bezoeken. De andere dagen zitten vrijwel vol. Reserveren vooraf is nodig omdat we, ook tijdens de open dagen, onze visie op onderwijs (kleinschalig en met persoonlijke aandacht) uit willen dragen. Heeft u een kind in groep 8, maar heeft u nog geen uitnodiging voor een open dag gekregen, laat het me dan weten, liefst even per e-mail.

Isaac Beeckman Academie: wel bijzonder, niet speciaal

Sommige mensen hebben ten onrechte het idee dat de Isaac Beeckman Academie een school is voor speciaal onderwijs. Dit idee ontstaat door onze ruime onderwijstijd, het ontbreken van huiswerk en door de kleine klassen. Het idee berust op een misverstand. De kerngedachte van onze school is dat we beter onderwijs op maat kunnen geven met kleine klassen. Leerlingen vallen bij ons niet snel buiten de boot. Of je nu snel of langzaam leert, wij bieden je onderwijs op maat. Ook leerlingen met lichte leer- of gedragsproblemen vangen we makkelijk op. Er is immers meer tijd en aandacht van de docenten. Daardoor zijn we ook goed in staat om leerlingen met rugzakje goed te begeleiden. Maar we zijn geen speciale school, bijvoorbeeld voor leerlingen met zware leer- of gedragsproblemen (ook wel cluster-4 scholen genoemd).

Dat onze kleine klassen en persoonlijke aandacht speciaal heten te zijn is eigenlijk vreemd. Dit zou toch gewoon de norm moeten zijn?

Sport en gym

Uit onderzoek blijkt dat 60% van de jongeren tussen 13 en 16 jaar stopt met een sport of hobby. Niet omdat ze geen zin meer hebben, maar omdat het ze ontbreekt aan tijd. Huiswerk en andere prioriteiten eisen hun tol. Dat is jammer. Juist op deze leeftijd wordt de basis gelegd voor het latere sportieve leven.

Wij geven onze leerlingen daarom de ruimte voor hun favoriete sport. Onze leerlingen besteden de gymnastiektijd dan ook aan hun eigen favoriete sporten. Dat kan voetbal of judo zijn, maar ook turnen, dansen of zwemmen zijn mogelijk. Onze leerlingen zijn hiervoor verplicht lid van een sportvereniging. Met de vereniging maken we afspraken over de manier waarop we gymnastiek en sport combineren. Verder maken we afspraken over de dagen en de tijden waarop een leerling de sport beoefent. We stellen de sportvereniging extra geld ter beschikking voor begeleiding en training van de leerlingen. Deze extra middelen mogen niet in de plaats komen van het reguliere lidmaatschapsgeld. Op deze manier leveren we een bijdrage aan het verenigingsleven en zorgen dat onze leerlingen met plezier blijven sporten!

Aanmelden voor schooljaar 2010

Onze manier van aanmelden is anders dan van andere scholen. U krijgt van ons geen inschrijfformulier via de basisschool. Dan moeten we die formulieren namelijk weer handmatig invoeren. Wij besteden liever ons geld aan docenten en leermiddelen, niet aan overbodige administratie.

1. U reserveert via www.isaacbeeckman.svpo.nl/reserveren.asp (hebt u een
    e-mail ontvangen over deze nieuwsbrief, dan hebt u al gereserveerd);
2. U krijgt een e-mail met een link naar een ingevuld inschrijfformulier;
3. U controleert uw gegevens, print en ondertekent het formulier en stuurt het
    kosteloos naar ons op;
4. Wij vragen bij de school van uw kind om het schooladvies;
5. Wij laten u direct weten of we uw kind kunnen aannemen.

We kunnen alleen eerstejaars leerlingen aannemen met een HAVO of VWO advies. Ook kunnen we leerlingen toelaten die een MAVO advies hebben maar die wel een aantal vakken op HAVO niveau kunnen (en willen!) doen. We nemen jaarlijks maximaal 85 eerstejaars leerlingen aan. We streven naar een evenwichtige spreiding naar niveau, van Mavo+ tot VWO+.

Pers

In de Zeeuwse Courant PZC stond 10 december een leuk artikel over onze eerste open dag.

In NCRV Netwerk enige tijd geleden aandacht voor de problemen die jongens vaak vinden bij de overstap naar de middelbare school. Dit heeft te maken met het feit dat steeds meer scholen al van hun eerstejaars leerlingen veel zelfstandig werken vragen. Kinderen krijgen weinig kans om in zelfstandigheid te groeien en vooral jongens blijken daar de dupe van te zijn. Op de Isaac Beeckman Academie kijken we precies hoeveel zelfstandigheid elke leerling aan kan en passen we ons onderwijs daar op aan.
Comments