Nieuwsbrief januari 2009

Geplaatst 19 dec. 2010 06:26 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:16 bijgewerkt ]
9-1-2009: Op 22 december 2008 is officieel bericht dat de Isaac Beeckman Academie in Kapelle van start mag. De school voldeed ruim aan de gestelde criteria, maar het heeft nog de nodige moeite gekost om de Staatssecretaris daarvan te overtuigen. Dankzij brede steun in de Tweede Kamer is dat toch gelukt. Inmiddels is in de Kamer zelfs consensus ontstaan over de 'menselijke maat' in het onderwijs en wij koesteren onze bijdrage daaraan.

Dat de gemeente Kapelle snel schakelde heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het verkrijgen van toestemming. Zowel wethouder Kosten van onderwijs als verantwoordelijke ambtenaren zijn goed bereikbaar - een verademing voor wie wel eens met andere gemeenten van doen heeft.

Het eerste hoofdstuk van de school is nu geschreven en de opzet voor de volgende hoofdstukken ligt klaar. We gaan er een mooi boek van maken. Met deze nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van de voortgang.

Bestuur Stichting Isaac Beeckman Academie
Misha van Denderen, Emil Roelofs, Andries Tijssens

Huisvesting

In samenspraak met de gemeente kijken we op dit moment naar mogelijkheden voor huisvesting van de school in Kapelle. Voorkeur heeft een locatie in de buurt van het treinstation. Heel groot hoeft het gebouw niet te zijn aangezien We streven naar een overzichtelijke en kleinschalige school. Zodra er meer bekend is zullen we u het laten weten. Naar verwachting kunnen we ten minste in augustus 2010 voor schooljaar 2010/11 van start.

Balkenende: servicepunt in Yerseke

In een interview met PZC herinnert Jan Peter Balkenende zich zijn fietstochten van Biezelinge naar school in Goes: "Een kilometer of zeven, met het gele regenpak onder de snelbinders voor het geval dat." Een school in Kapelle zou voor de jonge Jan Peter een uitkomst zijn geweest. Voor het korte ritje naar Kapelle had hij zijn regenpak thuis kunnen laten.

Toch waren de reistijden van de toekomstige premier nog niets vergeleken met die van scholieren uit Yerseke. Die waren meer dan uur onderweg naar Goes, volgens de premier vaak in een groep van wel vijftig tot honderd tegelijk.

Uit onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren (Scholierenpanel, Qrius 2007) bleek al dat middelbare scholieren lange reistijden hebben. Per week zijn ze meer tijd kwijt aan reizen dan de gemiddelde werknemer. Oorzaak is dat middelbare scholen vaak geconcentreerd zijn in de grotere plaatsen. 

Om dit te helpen oplossen zullen wij circa 2 jaar na de start van de school enkele Servicepunten dicht bij huis inrichten. Leerlingen krijgen daar een deel van de week hun lessen aangeboden en kunnen er terecht voor bijles en extra begeleiding. Yerseke lijkt daarvoor een goede eerste kandidaat, ook al omdat er veel leerlingen uit Yerseke interesse voor de school hebben. We zullen hierover te zijner tijd met de gemeente Reimerswaal overleggen. Voor de huisvesting geven we de voorkeur aan een bestaand bedrijfspand of kantoor. Heeft u een tip? Stuur ons dan een e-mail.

Middelen voor uw basisschool

Wij hechten er veel waarde aan om de basisschool van uw kind te helpen. Sommige investeringen kunnen het beste gedaan worden als een kind nog jong is. Leert uw kind makkelijk? Dan helpen wij uw school graag om de extra uitdagingen te bieden waar uw kind later bij ons veel aan heeft. Als uw kind moeilijker leert dan kunnen we helpen bij het wegwerken van een achterstand. Voor de ondersteuning van basisscholen reserveren wij een apart budget.

Enquête

In een enquête vragen we u binnenkort aan te geven welke basisschool uw kind momenteel bezoekt. Aan de hand van de uitkomsten selecteren we dan de basisscholen die we met voorrang zullen benaderen.

De enquête gebruiken we ook om uw mening over de school te vragen. Het spreekt voor zich dat uw mening juist in dit vroege stadium van de opzet van de school veel invloed kan hebben. We sturen u binnenkort een e-mail met de uitnodiging om mee te doen aan de enquête. 

Filosofie op de basisschool

We zullen basisscholen ondermeer aanbieden om filosofie te geven. We leveren dan zowel de docent als de lesmethode, 'Denken door Filosofie'. Met die methode leren kinderen filosoferen aan de hand van verhalen en spelletjes. In wekelijkse sessies onderzoeken ze met elkaar filosofische vragen over geluk, angst, schoonheid, regels, milieu. Vragen waarop niet slechts één antwoord het juiste is, maar waarbij het gaat om goede argumenten en ideeën. Vragen ook die vaak gelegenheid bieden om na te denken over normen en waarden. 

De methode wordt al jaren op Schotse basisscholen gebruikt en is geschikt voor groep 4 t/m 8. De Universiteit van Dundee toonde aan dat kinderen veel beter leren denken en dat ze daarvan ook bij andere vakken profijt hebben. Bovendien krijgen kinderen meer zelfvertrouwen, leren ze argumenteren in een groep en krijgen ze inzicht in het denken van anderen. Leuke artikelen over onze lessen stonden ondermeer in J/M Ouders en de Volkskrant.
Comments