Scholen laten talent onbenut

Geplaatst 19 dec. 2010 04:27 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:17 bijgewerkt ]
7-12-2007: Een VMBO-t scholier die voor Engels een 8 of hoger haalt, is in staat om dat vak op HAVO-niveau te volgen. Een 8 is dan ook de maximale ingangseis die scholen stellen aan leerlingen die naar een hoger niveau willen doorstromen. Helaas zijn er maar weinig scholen die de mogelijkheid bieden om alleen een gedeelte van de vakken op een hoger niveau te volgen. Uit onderzoek onder 550 VMBO en HAVO scholieren door Qrius in opdracht van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) blijkt dat hierdoor talent onbenut blijft.

Het meest ambitieus zijn VMBO-t'ers. Gemiddeld kunnen zij ruim één derde van hun vakken op HAVO-niveau volgen en 58% van hen wil dat ook. VMBO-g'ers kunnen een kwart van de vakken op HAVO-niveau doen en 41% ziet dat ook zitten.
Scholieren van de HAVO tenslotte kunnen gemiddeld één derde van hun vakken op VWO-niveau volgen en 43% wil dat ook.

Vooral de uitkomsten van de VMBO-t'ers zijn opmerkelijk. Volgens de Adviesgroep VMBO slagen slechts zeer weinigen van hen er in om na de VMBO ook de HAVO succesvol af te ronden. Er blijkt echter wel degelijk vraag te zijn om al tijdens het VMBO met een aantal vakken naar de HAVO over te stappen. Dat zou de kansen om later de HAVO te gaan doen aanzienlijk vergroten.

Verantwoording onderzoek

Het onderzoek is van 26 november t/m 4 december 2007 uitgevoerd onder 550 scholieren VMBO en HAVO tussen de 12 t/m 18 jaar, die lid zijn van het vaste online jongerenpanel van kids- & jongeren onderzoeksbureau Qrius. In totaal zijn ongeveer 15.000 kinderen, jongeren en jong volwassenen (van 6 t/m 35 jaar) lid van dit panel. Gezamenlijk vormen zij een afspiegeling van alle jongeren en jong volwassenen in Nederland. De vraagstelling van de peiling was als volgt:

Zijn er vakken waarvoor je gemiddeld een cijfer hoger dan 7 haalt?
Ja / Jee / Geen mening

Hoeveel vakken zijn er waarvoor je gemiddeld een cijfer hoger dan 7 haalt?
1 / 2 / 3 / Meer dan 3 / Weet niet

Stel dat je deze vakken op HAVO (resp. VWO) niveau mag gaan doen. Zou je dat willen?
Ja / Jee / Geen mening

De gegevens van de Adviesgroep VMBO zijn afkomstig uit 'Stroomlijnen', juni 2007. Bij de doorstroom van VMBO naar HAVO blijken scholen volgens ditzelfde onderzoek een ingangseis van tenminste het cijfer 7 te hanteren.

Doel van het onderzoek

De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) voert meerdere onderzoeken uit om twee nieuw te stichten scholen te helpen bij de inrichting van hun onderwijs. Het gaat om de Isaac Beeckman Academie en het Tjalling Koopmans College. Begin 2008 vragen deze scholen aan staatssecretaris Bijsterveldt toestemming tot stichting.
Comments