Nieuws‎ > ‎Nieuwsoverzicht‎ > ‎

5 jaar persoonlijk onderwijs bekroond

Geplaatst 6 jul. 2015 13:37 door Misha van Denderen   [ 19 jul. 2015 07:00 bijgewerkt door Redactie SvPO ]
Nu de eerste lichting leerlingen eindexamen heeft gedaan (zie foto's!), maken we de balans op van het persoonlijk onderwijs.

De balans is zeer positief. 
Het slagingspercentage Havo is met 93,3% prima en op belangrijke kenmerken zijn de resultaten uitzonderlijk. Er zijn vergeleken met landelijke gemiddelden:
  • 5x minder zittenblijvers dan op andere scholen
  • 3x meer Vmbo-leerlingen die Havo doen
  • 8x meer Havisten die doorgaan naar Vwo
Daarbij haalt 90% van de Havisten een dubbel profiel en kan driekwart van de Vwo'ers al in klas 6 starten met studeren.

Weinig zittenblijvers. Minder dan 2% per jaar (landelijk is het 11% bij Havo en 5% bij Vwo). Ons percentage zittenblijvers is overigens inclusief leerlingen die naar een andere school overstappen en daar doubleren.

Veel leerlingen door naar niveau boven basisschool advies. Van de leerlingen die we met een Vmbo-advies hebben aangenomen is 45% doorgestroomd naar Havo (landelijk gemiddeld is dit ca. 15%). De andere Vmbo-leerlingen hebben ofwel na 2 jaar de overstap gemaakt naar een school voor Vmbo, of ze hebben na 4 jaar de overstap gemaakt naar het MBO. 

Veel leerlingen hebben een dubbel profiel: 90% van de Havo-leerlingen (landelijk is dat slechts 18%). Van de geslaagde Havisten heeft de helft EM+CM en ruim een derde NT+NG.

Verder kan meer dan een kwart van de Havo-leerlingen na het eindexamen door met Vwo. Landelijk is dit 'stapelen' beperkt tot slechts 3,2%.

Slagingspercentage Havo is 93,3%. Het slagingspercentage is iets boven het landelijk gemiddelde (ca. 89%). Gegeven dat het aantal zittenblijvers minimaal is en dat er veel leerlingen met een Vmbo-advies van de basisschool tussen deze Havisten zitten, is dit natuurlijk een heel mooi resultaat.

Vwo'ers al in klas 5 klaar met eindexamen Engels, Frans, Nederlands. Liefst driekwart heeft de talen al geheel afgerond in het vijfde jaar. Het resultaat is prima (eindcijfer 7,2 gemiddeld). In het laatste leerjaar houden ze daardoor tijd over voor de overige vakken en kunnen ze alvast bachelor-vakken volgen.

Ook de resultaten op de rekentoets zijn goed. Havo haalde een 6,0 (landelijk is dat 5,7) en Vwo haalde een 7,5 (landelijk 7,3). Alle leerlingen haalden tenminste een 5, waardoor ze voldoen aan de minimum eis. De genoemde cijfers zijn overigens exclusief herkansingen.

Verder is het verschil tussen schoolexamen en centraal examen bij Havo beperkt tot 0,4. De inspectie vindt dit een belangrijk kenmerk en verlangt dat het verschil niet groter is dan 0,5.

Minder uitstroom

Elke school heeft te maken met leerlingen die overstappen naar een andere school, de zogeheten 'uitstroom'. We houden rekening met ca. 2% per jaar. Daar komen in het geval van de Isaac Beeckman Academie nog de Vmbo-t leerlingen bij die het Havo niveau niet aan kunnen. Die stappen na 2 jaar over naar een school voor Vmbo of na 4 jaar naar het MBO. Daardoor zal het totale uitstroom percentage op gemiddeld ca. 3,8% per jaar liggen.

Van de eerste lichting zijn er echter meer leerlingen overgestapt naar een andere school. Dat lag deels aan de onbekendheid van de toen nieuwe school, waardoor het voor ouders en leerlingen niet altijd duidelijk was wat je er van kon verwachten. Zo waren er bijvoorbeeld ouders die meenden dat het een school voor speciaal onderwijs betrof. Ook waren er onrealistische verwachtingen over de hoeveelheid huiswerk. Sommige leerlingen dachten dat er nooit huiswerk zou zijn, terwijl het in werkelijkheid vanaf het eerste jaar gestaag wordt opgebouwd. De communicatie richting nieuwe ouders en leerlingen is inmiddels verbeterd, waardoor nu duidelijker is wat er verwacht mag worden.

Verder had het nieuwe schoolconcept zich nog niet bewezen in de zin dat er nog geen concrete (examen) resultaten waren. Dat maakt dat als het een keer met een leerling niet lekker loopt, ouders eerder de conclusie trekken dat het wellicht aan het nieuwe schoolconcept ligt. Inmiddels zijn de resultaten er wel en is duidelijk dat dankzij het persoonlijk onderwijs prima resultaten worden gehaald.

De uitstroom naar andere scholen is na de eerste lichting dan ook afgenomen en zit nu ongeveer op het percentage dat we als normaal beschouwen:

Lichting leerlingen
Schooljaar:
Gemiddelde jaarlijkse uitstroom (%)
20105,8
20114,0
20124,3
20133,9


Nog ruimte voor verbetering

Hoewel de eerste resultaten prima zijn, gaat nog niet alles gaat naar verwachting. Bij Havo waren de resultaten voor het centraal examen van de vakken Nederlands, Natuurkunde, Economie en Frans matig. 

Voor Frans is dat deels omdat het bij ons een verplicht vak is. Dit vanwege het gunstige effect op de taal-ontwikkeling van leerlingen en om er voor te zorgen dat Havo-leerlingen altijd naar Vwo kunnen doorstromen (waar naast Engels een tweede vreemde taal verplicht is). Terwijl bij ons daardoor alle leerlingen eindexamen Frans doen, zijn dat op andere scholen alleen de leerlingen met veel aanleg voor de taal. Het is daardoor bijna onvermijdelijk dat het gemiddelde resultaat met Frans bij ons minder is dan landelijk gemiddeld. Althans, bij de Havisten (die gemiddeld een 5,8 haalden). Onze Vwo'ers haalden daarentegen een prima 7,2 voor Frans en dat dus nota bene in het voorlaatste leerjaar.

De matige resultaten voor Nederlands, Natuurkunde en Economie denken we volgend jaar al te kunnen verbeteren door aanvulling op de lesstof, betere examenvoorbereiding en versterking van het docententeam.

Wiskunde redelijk, maar kan beter

De resultaten bij Wiskunde waren ongeveer conform het landelijk gemiddelde. Omdat we echter meer tijd en geld in het Wiskunde onderwijs investeren, beschouwen we dit toch als een matig resultaat. De extra onderwijstijd is nog niet effectief benut. We denken dit met betere examenvoorbereiding en versterking van het docententeam te kunnen verbeteren.

Verantwoording

De landelijke cijfers in het bovenstaande bericht zijn afkomstig van de onderwijsinspectie. De cijfers over 2014/15 zijn nog niet bekend, maar uit meerjarige overzichten blijkt dat ze van jaar op jaar weinig afwijking vertonen. We kunnen daardoor de vergelijking met 2013/14 maken.

Alle foto's zijn gemaakt door Yoshi van den Akker. Behalve fotograaf ook Vwo5-leerling aan de Isaac Beeckman Academie. De foto's zijn gemaakt tijdens de diploma uitreiking aan de eerste lichting Havisten op 4 juli 2015.