Nieuws‎ > ‎Nieuwsoverzicht‎ > ‎

Hoge opbrengst van het onderwijs

Geplaatst 26 okt. 2012 08:00 door Redactie SvPO   [ 13 nov. 2012 12:49 bijgewerkt ]
Met 'rendement onderbouw' geeft de Onderwijsinspectie aan of een middelbare school leerlingen naar een hoger niveau weet te brengen dan het advies van de basisschool. De Isaac Beeckman Academie slaagt daar zeer goed in, zo blijkt uit de eerste gegevens.

Volgens de normberekening van de Onderwijsinspectie komt de eerste lichting leerlingen tot een 'rendement' van 116%. Voor het lopende jaar zijn de berekeningen van andere scholen nog niet bekend, maar in voorbije jaren was dit op een Havo/Vwo school goed voor de hoogste positie (een 5 op een schaal van 1 t/m 5). Daarmee zou de Isaac Beeckman Academie de enige school in Zeeland en omgeving zijn met die hoogste positie. Natuurlijk moet het in de bovenbouw nog waargemaakt worden, maar de basis is er.

Het resultaat is deels te verklaren doordat we 20% leerlingen aannemen met een Vmbo-t advies van de basisschool en die leerlingen naar Havo optrekken. Omgekeerd zijn er relatief weinig leerlingen die bij ons onder het niveau-advies van de basisschool uitkomen. Daarbij speelt een rol dat we de klassen naar tempo en niveau indelen. Een recent onderzoek van de Universiteit Groningen bevestigde dat dit indelen een gunstig effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Er ontstaan namelijk klassen met leerlingen van redelijk gelijk niveau, waardoor docenten de lesstof beter op de leerlingen kunnen afstemmen. 

Het onderzoeksinstituut in Groningen (GION) concentreerde zich op de leerlingen met het hoogste tempo en niveau. Bijna een kwart van die leerlingen lukt het op veel scholen niet om het VWO in 6 jaar af te ronden. Dat komt onder meer doordat ze in gemengde klassen terechtkomen en omdat ze onvoldoende begeleiding krijgen op school. 

De onderzoekers raden aan om de slimste leerlingen bij elkaar in de klas te zetten. Het blijkt dat als deze leerlingen in het eerste jaar in een gemengde klas zitten, ze 10 procent minder kans hebben om het vwo op tijd af te maken. Zitten ze in het tweede en derde leerjaar ook in een gemengde klas, dan hebben ze zelfs 32 procent minder kans.

Op de Isaac Beeckman Academie worden gedurende de onderbouw (de eerste 3 jaar) de klassen jaarlijks naar tempo en niveau ingedeeld. Onze ervaring is dat dit niet alleen voor de snelste leerlingen goed werkt. Ook leerlingen die meer tijd nodig hebben, komen beter tot hun recht in een klas met vergelijkbare leerlingen. Daar durven ze hun vinger nog wel in de lucht te steken voor een vraag, terwijl ze dat in een klas vol slimmerikken niet zouden doen. Docenten kunnen er in een klas met trager tempo bovendien voor kiezen om meer herhaling van lesstof in te bouwen.

Comments