Nieuws‎ > ‎Nieuwsoverzicht‎ > ‎

Toespraak Alexander Pechtold bij opening Isaac Beeckman Academie

Geplaatst 19 dec. 2010 05:04 door Redactie SvPO   [ 5 okt. 2012 03:49 bijgewerkt ]

Geachte aanwezigen, beste leerlingen, beste ouders,

"Van wonder tot geen wonder", Zo luidde het motto van Isaac Beeckman. Als natuurkundige en filosoof, probeerde hij alles wat vreemd was, net zo lang te bestuderen, tot hij het logisch kon verklaren.

Alles wat wonderlijk leek, wilde hij ontrafelen. En hoewel Beeckman bekend is geworden als rector en wetenschapper, was hij toch vooral een student voor het leven, een eeuwige vragensteller. Iemand die vernieuwende en controversiële ideeën niet schuwde.

Het kan dan ook geen toeval zijn, dat juist déze school vernoemd is naar deze Zeeuwse wetenschapper. Want vernieuwing is hier overal te vinden. Deze school, jullie onderwijsmethode, laat zien dat vragen stellen en leren van het verleden tot prachtige nieuwe initiatieven kunnen leiden.

Het scheelde weinig of de Academie was er nooit gekomen. De staatssecretaris vond dat er genoeg keuze was in deze regio. Gelukkig heeft de Tweede kamer hier vraagtekens bij gezet. En ik ben dan ook zeer verheugd dat deze school in september haar eerste leerlingen mag verwelkomen. Ik hecht veel waarde aan praktijkvoorbeelden. Aan initiatieven van betrokken ouders die bewijzen hoe het anders kan. In Den Haag kunnen we het lawaai maken, maar de instrumenten moeten uit het land komen.

Dit initiatief, deze onderwijsmethode, is mij uit het hart gegrepen. Durf te vernieuwen. Maar durf ook terug te gaan naar de basis. Die basis is kennis. Kennis, daar moet het om draaien op school. Zowel voor de leerlingen als voor de leraren. Zonder kennis kun je niet meespelen in onze samenleving:

Engelse woordjes leren, is misschien hartstikke saai. Maar is ook ontzettend belangrijk om je straks verstaanbaar te maken in een wereld waarvan de grenzen niet meer zo duidelijk zijn.

De sinus en cosinus, lijken abstracte lijnen. Totdat je weet dat ze onmisbaar zijn, in het netwerk voor je mobiele telefoon.

Het houden van een spreekbeurt voor een volle klas, is de eerste keer best wel spannend. Maar straks zó belangrijk, als je mensen wil overtuigen van je capaciteiten.

U heeft mij de afgelopen jaren veelvuldig over kennis kunnen horen spreken. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Nederland móet meer investeren in kennis. Want júist ten tijde van economische teruggang is het belangrijk dat wij investeren in onze kenniseconomie. Toponderzoekers en kenniswerkers, zijn onmisbaar voor Nederland. Alleen zó kunnen we concurreren met de rest van de wereld.

De leraar draagt kennis over, en leert kinderen hoe je nieuwe kennis kunt vergaren. Het onbekende leren kennen. Van wonder tot geen wonder.

De relatie tussen leraar en leerling moet centraal staan in het onderwijs. En hoe komt dat beter tot zijn recht in een klas met niet meer dan 16-18 leerlingen? Waar ieder kind persoonlijke aandacht krijgt. En daardoor het beste uit zichzelf kan halen. Een veilige omgeving waar iedereen op zijn eigen tempo mag werken, maar niet aan zijn lot wordt over gelaten. Je zou bijna zeggen, terug naar vroeger. En dat voor een D66'er... Of zoals de directrice het verwoordt: 'we hebben bijna een ouderwetse insteek.' Maar met die classificatie doet deze school zichzelf te kort.

Ik zie genoeg vernieuwing. Bijvoorbeeld de flexibele vakantiedagen. De samenleving verandert, vaak werken ouders allebei. Wat een uitkomst om dan zelf te kunnen bepalen wanneer je op vakantie gaat. Hierdoor kan de school het hele jaar open blijven en wordt veel geld bespaard. Geld dat weer geïnvesteerd kan worden, bijvoorbeeld in nieuwe technologie. Zoals het leerlingvolgsysteem voor ouders. Voor leerlingen misschien een eng idee, dat hun ouders meteen kunnen zien wanneer ze een onvoldoende voor wiskunde halen. Maar betrokkenheid van ouders is ook essentieel. Nog te vaak wordt te laat aan de bel getrokken, als prestaties teruglopen. Maar ouders... niet meteen zakgeld inhouden als uw zoon of dochter geen 8 heeft gehaald voor Frans!

Het spreekt mij zeer aan dat er bewust is gekozen voor een openbare en geen particuliere school. Omdat ook volgens u onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Kennis afdoen als elitair houdt een onderwijssysteem in stand dat mensen buitensluit.

Democratie bestaat bij de gratie van actieve burgers, van mensen die mee willen doen, die hun talenten en interesses willen uitbuiten. Dat actieve burgerschap is niet vanzelfsprekend. Mensen worden niet geboren met een scherpe pen en een open blik op de wereld. Iedereen wordt een levenlang al dan niet opgevoed, gevormd, geschoold en gestimuleerd. En heel vaak nog stokt de ontwikkeling, verdwijnt de interesse, haken jongeren af.

Dat u leerlingen de mogelijkheid biedt, om vakken waar ze goed in zijn, op een hoger niveau te volgen, sluit naadloos aan bij mijn opvatting over het stimuleren van excellentie. We hoeven leerlingen niet langer in een hokje te stoppen. Het bieden van maatwerk is de sleutel tot zelfontplooiing.

Isaac Beeckman stelde zichzelf zijn hele leven vragen. De eeuwige vragensteller is een levenshouding. Geen retorisch trucje. Het vraagt continue nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen, En de bereidheid onszelf open te stellen voor nieuwe ideeën.

Voor mij zie ik niet alleen nieuwe leerlingen, maar ook hun ouders. Ik kan het dan ook niet laten, het belang van een leven lang leren te benadrukken. Bent u net zo nieuwsgierig als uw kinderen? U staat in ieder geval open voor de Isaac Beeckman Academie.De Isaac Beeckman Academie is het voorbeeld van lef. Lef om te vernieuwen. Lef om te laten zien dat het ook anders kan. Zeeland kampt met krimp. Jonge mensen trekken naar de Randstad. Kennis vloeit weg naar de grote stad. En juist daarom toont het lef om hier te gaan vernieuwen.

Ik ben ervan overtuigd dat jullie lef zal lonen. Ik zie een veelbelovende school en enthousiaste leerlingen.

De toekomst begint hier.

Alexander Pechtold
Comments