Nieuwsbrieven

Met een regelmatig verschijnende nieuwsbrief willen we iedereen die belangstelling heeft voor de Isaac Beeckman Academie op de hoogte brengen van zaken die wij de moeite van vermelden waard zijn. Denk hierbij aan informatie, verslagen van activiteiten en belangrijke evenementen.


Vriendelijke groet,

Team Isaac Beeckman Academie