Nieuwsbrieven‎ > ‎

Nieuwsbrief juli 2016

Na een enerverende periode maakt de Isaac Beeckman Academie zich op voor de zomervakantie. Het hoogtepunt van de afgelopen periode was het eindexamentraject waar onze leerlingen zich van hun beste kant hebben laten zien. Met resultaten waar niet alleen de leerlingen trost op mogen zijn, maar ook wij als team. Van de HAVO-leerlingen is 95,1% geslaagd en van de VWO leerlingen zelfs 95,5%. Van de geslaagde VWO-leerlingen is iedereen geslaagd met een dubbelprofiel, waarvan vijf cum laude. Tussen alle examenactiviteiten is er ook nog gereisd. Zo zijn leerlingen uit leerjaar 2 en 3 naar Frankrijk geweest, respectievelijk naar Rouen en Vichy. Reizen met als doel de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Ook hebben de leerjaren 1, 2 en 3 de eindejaar- Cito-toets gemaakt, waaruit wij als school kunnen beoordelen welke vooruitgang onze leerlingen hebben geboekt en waar dat we ons onderwijs kunnen verbeteren. De tweede- en derdeklassers hebben meegedaan aan de “Big Challenge”, een wedstrijd in de Engelse taal. Hier zijn door een aantal leerlingen mooie resultaten geboekt. Lees over deze en andere onderwerpen verder in de nieuwsbrief.


De laatste weken stonden ook in het teken van het nieuwe schooljaar. Als team waren we al druk bezig met de voorbereidingen van schooljaar 2016-2017. Met de medewerking van iedereen wordt dat vast een boeiende en succesvolle periode.


Wij wensen u een fantastische en zonnige vakantie toe!


Met vriendelijke groet,

Team Isaac Beeckman Academie


Eerste eindexamenstunt Isaac Beeckman Academie

Voorafgaand aan de examens hebben de kandidaten voor een stunt gezorgd. Docenten die 's morgens naar binnen wilden stonden voor een gesloten deur. In bont en legerkleuren uitgedoste leerlingen hadden het schoolgebouw geannexeerd. Er heerste veel geheimzinnigheid. Na verloop van tijd werden de deuren ontsloten en werden de docenten als lammeren voor de slacht binnengelaten. Hier moesten zij zich een weg banen door een uitgebreid labyrint dat was gemaakt in de aula. Na een spannende zoektocht in het donker, langs obstakels en glijbanen, heeft iedere docent zijn lokaal gevonden. Na een periode van wachten op de leerlingen die "gewoon" les dachten te krijgen, werd iedereen verzocht naar buiten te gaan. Docenten werden uitgedost in de meest vreemde outfits en voelden de bui al hangen bij het zien van een ware stormbaan en een grote hoeveelheid water. Onder een prettig zonnetje, en gade geslagen door de gehele IBA-bevolking, werden de docenten op de proef gesteld met diverse runs over de stormbaan, quizrondes en karaoke-activiteiten. Een en ander werd afgesloten met het uitreiken van een enorme bokaal (bij juist perspectief) aan de docent van het jaar.


DSC02766.JPG wordt weergegeven


Natuurlijk kwam ook aan dit festijn een eind. Gezamenlijk hebben leerlingen en docenten de eerdere verbouwingen weer ongedaan gemaakt.


Met het genieten van een heerlijke barbecue voor examenkandidaten en docenten, werd deze feestelijke dag in harmonie afgesloten. Vanuit de docenten is er met veel bewondering teruggekeken naar deze dag, die van begin tot eind is georganiseerd door de leerlingen zelf.


Eindexamens 2016

Vorig jaar beleefde de Isaac Beeckman Academie haar eerste eindexamens. Toen waren alleen de havisten voor het totale programma en een groot deel van de vwo-ers voor het talengedeelte aan de beurt. Dit jaar was het voor het eerst dat er een volledig programma werd gevolgd. 41 Havisten en 23 vwo-ers hebben zich in het zweet gewerkt in de laatste weken van mei. Na een spannende periode van wachten op de uitslagen, ook voor ons docenten, was het 16 juni eindelijk zover. Iets later dan gepland zijn alle leerlingen ingelicht over hun resultaten. De meesten konden direct een feestje bouwen. Enkelen hadden een herkansing nodig in het tweede tijdvak. Op 1 juli was naast de resultaten van de herkansingen ook de uitslag van de rekentoets bekend. Hierbij heeft een aantal leerlingen zijn of haar eerder behaalde resultaat verbeterd.


We kijken als team met een goed gevoel terug op deze examenperiode en zullen ons ook komend jaar weer voor de volle 100% inzetten om weer zo’n mooi resultaat, en misschien wel beter, te boeken.


Diploma-uitreiking

Aansluitend op de eindexamens zijn op 6 en 7 juli de leerlingen die geslaagd zijn in het zonnetje gezet. Beide avonden was er een feestelijke sfeer en werd het ondertekenen van de diploma’s voorafgegaan door diverse sprekers die terugblikten op een enerverend jaar of zelfs een hele schoolcarrière. Zowel docenten als leerlingen grepen hun kans om dierbare herinneringen op te halen, hun bewondering uit te spreken over de behaalde resultaten of geliefde docenten, of om een kritische kanttekening te plaatsen. Na het ondertekenen mochten de leerlingen diverse cadeaus in ontvangst nemen en werden beide avonden afgesloten met een hapje en een drankje.


Fotografie: Yoshi van den Akker (www.yoshivda.nl)


De avond stond ook in het teken van afscheid nemen. De Isaac Beeckman Academie bereidt leerlingen voor op hun vervolgopleiding. Niet alleen in de vorm van het verkrijgen van kennis, maar ook door een omgeving aan te bieden waar leerlingen zich in brede zin kunnen ontwikkelen tot jongvolwassenen die zich staande kunnen houden in onze turbulente maatschappij. Wij wensen onze schoolverlaters heel veel succes bij hun vervolgstudie en het inrichten van hun toekomst.


5-VWO naar Amsterdam

De week in Amsterdam met vwo 5 was super. Vrijwel iedereen ging mee. Een erg leuke groep, mooie stad, afwisselende activiteiten en erg mooie resultaten voor IELTS, ver boven het eindexamenniveau. Iedereen heeft het gehaald. Wij zijn trots op deze leerlingen! Er is ook cultuur gesnoven in onze hoofdstad met als hoogtepunt een bezoek aan het atelier van meneer van Keppel, docent tekenen/kunstgeschiedenis.The Big Challenge

Op 19 april hebben een kleine veertigtal Isaac Beeckman Academie leerlingen uit de 2de en 3de klas meegedaan aan The Big Challenge. Leerlingen over heel Europa doen mee aan deze online wedstrijd in de Engelse taal. Als extra uitdaging hebben wij onze leerlingen op een iets hoger niveau ingeschreven. In mei waren de resultaten bekend gemaakt en de Isaac Beeckman Academie heeft goed gepresteerd!In leerjaar 2 zijn Manon Butijn en Selena Schrooten beiden geëindigd op plaats 297 van de 1875 landelijke deelnemers. Liefst 6 van de leerlingen hebben gepresteerd boven het landelijke gemiddelde.

In de derde klas is Sander de Jonge op plaats drieënveertig van de 938 landelijke deelnemers beland; met Julia van der Hert; Julia Schravesande; Iris Kole; Stefan Vreeke en Caecilia Kaagman allemaal binnen de bovenste 10% van Nederland. Ook binnen deze categorie kwamen 15 van onze leerlingen boven het landelijke gemiddelde uit.

Gefeliciteerd aan alle leerlingen die hebben meegedaan, jullie hebben een mooie prestatie geleverd.


Buitenlands uitstapje

Dinsdag 7 juni zochten de leerjaar 4 alpha-kunstklassen inspiratie over onze landsgrenzen, namelijk in Brussel! Namens de vakken Tekenen, Geschiedenis en Frans was er een leerzame excursie georganiseerd waarbij het Koninklijke Musea voor Schone Kunsten natuurlijk werd bezocht. Hier kregen de leerlingen een rondleiding langs diverse werken met het hoofdthema ‘conflict’.In de middag was er ruimte om rond te struinen in het oude centrum van Brussel en tijdens het uitvoeren van een opdracht Frans was er zeker tijd voor het verorberen van een echte Brusselse wafel.


Neuzen in de geschiedenis van Rotterdam en de kunstwereld

Vrijdag 17 juni begon de dag met een gezellig volle trein met alle leerlingen en mentoren van leerjaar 2 richting Rotterdam. Deze dag hebben we vertoefd in het Museum Boijmans van Beuningen waar we een rondleiding kregen langs diverse kunstwerken uit de gehele kunstgeschiedenis.


Maar ook Museum Rotterdam nam ons mee in de geschiedenis en wel op een hele bijzondere manier. De leerlingen kregen een experience van het bombardement op Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna de opdracht om in tweetallen klein filmpjes te maken over gevonden voorwerpen van na het bombardement.Uiteraard was er ook nog even tijd om het stadscentrum van Rotterdam te verkennen. Al met al een indrukwekkende en leerzame dag!


Een fantastische week in Berlijn

Op maandag 27 juni stond de jaarlijkse taalreis naar Berlijn gepland. Dit jaar met dertien leerlingen en twee begeleiders. De eerste dag begon met een stadswandeling, waarna we zijn gaan eten op de taalschool. De volgende dag hebben we een rondleiding gehad langs het langste nog-in-tact-zijnde stuk Berlijnse Muur, de East Side Gallery. De gids die ons rondleidde was een Oost-Duitse en zij vertelde ons, naast de geschiedenis van de muur, hoe het is om op te groeien in een tijd waar je niemand kunt vertrouwen. Ze vertelde bijvoorbeeld dat het gezin waarin zij opgegroeid is bespioneerd werd door de beste vrienden van haar ouders en dat de telefoon jarenlang werd afgetapt. Na de rondleiding bij de muur zijn we teruggegaan om te lunchen op de taalschool en hebben de leerlingen lessen Duits gevolgd. De volgende dag begon met een fietstrip door Berlijn.’s Middags stond het museum Topographie des Terrors op de planning. Het is een tentoonstelling over alle Nazi-misdaden, die veel indruk heeft gemaakt op de leerlingen. Donderdag zijn we naar het Joods Museum geweest waar we een fantastische gids hadden. Iedereen heeft anderhalf uur ademloos zitten luisteren. Hij vertelde over de betekenis van de architectuur van het gebouw, hoe we bepaalde kunstenwerken in het museum kunnen interpreteren en de geschiedenis van de Joden in Europa. Na de rondleiding zijn we met het openbaar vervoer naar de taalschool gereisd waar de leerlingen taallessen hadden. Om de week goed af te sluiten hebben we ’s avonds een bezoek gebracht aan het stadsstrand om voetbal te kijken en te zwemmen. Een mooie afsluiting van een fantastische week! Vrijdag 1 juli zijn we teruggevlogen van Berlijn naar Rotterdam. Moe maar voldaan is iedereen na een geweldige reis terug naar huis gegaan.


Afmelden voor nieuwsbrief

Ongeveer 4 keer per jaar, ontvangt u van ons een algemene nieuwsbrief. Heeft u geen interesse in de Isaac Beeckman Academie? Dan kunt u zich afmelden door via de site http://www.isaacbeeckman.svpo.nl/ in te loggen in het ouderportaal en vervolgens de optie 'inschrijving verwijderen' te kiezen.