Nieuwsbrieven‎ > ‎

nieuwsbrief september 2016

                                                    

 Start nieuw schooljaar 2016 - 2017

Maandag 5 september zijn we gestart met een nieuw schooljaar en zijn we uiteraard begonnen met het welkom heten van onze vijf nieuwe brugklassen. Voor iedereen toch altijd weer een spannend moment. Alles is immers nieuw, en de spanning, maar ook het enthousiasme was van de gezichten af te lezen. Voor al die nieuwe leerlingen en hun ouders / verzorgers: “Hartelijk welkom op de Isaac Beeckman Academie!” Uiteraard geldt dit natuurlijk ook voor de leerlingen in de hogere leerjaren!                                                

Gastlessen Goed gedrag op het station en rond het spoor

Omdat een behoorlijk aantal van onze leerlingen per trein van en naar school reist besteden wij jaarlijks aandacht aan veilig gedrag op en rondom het station. Binnenkort vinden er daarom een aantal gastlessen plaats (speciaal voor de brugklas) over goed gedrag rondom het spoor. Deze lessen worden verzorgd door ProRail                                                 

Cito 0-toets bij eersteklas leerlingen

 

Op de Isaac Beeckman Academie willen we onze leerlingen monitoren in welke vorderingen zij maken tijdens hun schoolcarrière. In de onderbouw gebruiken we hiervoor een digitaal systeem  waarbinnen de leerlingen werken. De voortgang binnen dit digitale systeem en de resultaten op de eindtoetsen geven een goed beeld van deze vorderingen.          

  

Omdat we ook willen we zien hoe onze leerlingen het doen ten opzichte van leeftijdsgenoten in de rest van het land laten we de leerlingen diverse Cito-toetsen maken. Aan het begin van het schooljaar maken de eersteklas leerlingen de zogenaamde Cito 0-toets. Het resultaat wordt het startpunt en referentiekader voor de Cito-toetsen die volgen. Aan het eind van de eerste, tweede en derde klas volgen wederom toetsen. De resultaten hiervan geven enerzijds aan of de verwachte progressie zich heeft voorgedaan, anderzijds kunnen we zien hoe deze progressie zich verhoudt tot de landelijke resultaten. De resultaten worden alleen op schoolniveau geanalyseerd. Er worden geen individuele resultaten terug gekoppeld of gebruikt.

Inschrijven informatie dagen

Ook dit jaar organiseren we informatie dagen. Om hiervoor te worden uitgenodigd kunt u via onze site http://www.isaacbeeckman.svpo.nl via optie ‘ Reserveer tijdig’ uw gegevens achter laten.

 

De informatie dagen zijn op uitnodiging en alleen voor kinderen (en hun ouders) die nu in groep 8 zitten. De reden hiervoor is dat we de informatie dagen kleinschalig willen houden. Zo kunnen we laten zien wat Persoonlijk Onderwijs betekent en is er voor alle bezoekers (kinderen en ouders) ruim voldoende aandacht.

 

Tijdens de informatie dagen zijn er proeflessen, kunt u kennismaken met de docenten en is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

 

Heeft u vragen dan kunt u een mailtje sturen naar s.bussink@svpo.nl

 

 

Met vriendelijke groet,

Team Isaac Beeckman Academie