Algemene Rekenkamer enthousiast, vakbond minder

Geplaatst 12 jul. 2013 05:23 door Misha van Denderen   [ 13 jul. 2013 04:41 bijgewerkt door Sander Bussink ]
Nieuwsbrief 12 juli 2013

Weer positieve beoordeling inspectie en opnieuw goede Cito resultaten
De onderwijsinspectie is dit schooljaar opnieuw tot een positieve beoordeling gekomen van de Isaac Beeckman Academie. Voor een nieuwe school is het niet eenvoudig om aan alle voorwaarden te voldoen en we zijn er dan ook trots op dat dit opnieuw goed gelukt is.

Inmiddels heeft de eerste lichting leerlingen de onderbouw doorlopen en kunnen we de ontwikkeling afzetten tegen landelijke gemiddelden. Volgens metingen van Cito ontwikkelen onze leerlingen zich bovengemiddeld op de onderzochte kernvakken (Engels, Nederlands en Wiskunde). We mogen héél voorzichtig de conclusie trekken dat de investering in extra aandacht en kleine klassen zich uitbetaalt. 

De Vwo'ers zitten na drie jaar 15 procent-punt boven de landelijke Vwo-mediaan. De Havisten zitten 9 procent-punt boven de Havo-mediaan. Het resultaat van de Havisten lijkt daarmee minder goed dan dat van de Vwo'ers, maar schijn bedriegt. Een deel van de Havisten (18%) is namelijk met een Vmbo-t advies van de basisschool op de Isaac Beeckman Academie gekomen. Deze leerlingen zijn aangenomen om ze met de extra begeleiding naar Havo op te halen en met een aanzienlijk aantal van hen lukt dat ook. Voor een compleet overzicht verwijzen we u naar het overzicht van de Cito-resultaten.

Opvallend tot slot is het zeer grote deel van de leerlingen dat met een bèta profiel het vierde leerjaar in gaat. Landelijk is dit bij Vwo 50% en bij Havo 35% (bron: CBS, 2011). Op de Isaac Beeckman Academie is het bij Vwo liefst 76% en bij Havo 44%.

Hoogste percentage bevoegde docenten
Na een lange reeks sollicitaties hebben we voor komend schooljaar een bijzonder goed team van docenten bij elkaar. We denken dat de school daarmee een leuke en vaardige club mensen in huis heeft. We zijn er bovendien gelukkig mee dat het aandeel bevoegde docenten inmiddels ver boven het landelijk gemiddelde ligt. 

Niet alleen zijn vrijwel alle nieuwe docenten volledig bevoegd, ook hebben twee bestaande docenten hun bevoegdheid inmiddels gehaald. Daardoor zitten we nu op 85,3% van de lestijd verzorgd door bevoegde docenten. Vanwege gepland halen van de lesbevoegdheid van enkele docenten is de verwachting dat dit percentage komend schooljaar verder stijgt. Als iedereen slaagt dan loopt het zelfs op tot 97%.

U zult nu allicht denken: het moet toch gewoon 100% bevoegd zijn? Dat het minder is heeft ermee te maken dat docenten verplicht zijn om een bepaald aantal uren voor de klas te staan alvorens ze hun volledige bevoegdheid krijgen. Met enkele docenten in opleiding zit je dus altijd iets onder de 100%. Op andere scholen ligt het percentage bevoegden wel beduidend lager dan op de Isaac Beeckman Academie. In Zeeland wordt bijvoorbeeld slechts 74,3% van de lessen door bevoegde docenten gegeven op scholen voor Havo/Vwo (IPTO-rapport 2011 Regioplan). Blijkbaar is een aanzienlijk deel van de docenten op de Zeeuwse scholen nog in opleiding.

Hoger beroep ministerie
Vorige week woensdag diende een hoger beroep van het ministerie dat vindt dat de school geen recht heeft op een deel van de startbekostiging. Het geld is eerst voorgeschoten door de bestuursvoorzitter, Misha van Denderen. Daarna heeft de rechter bepaald dat de school er wel recht op heeft. Hoe de hoogste rechter hier over denkt weten we over enkele weken. Voorzichtigheidshalve zijn we er op de balans altijd maar van uitgegaan dat we het geld niet meer zullen krijgen. Als de hoogste rechter straks de zijde van de school kiest, dan zullen we de reservering nog wel even op de balans laten staan. De ervaring leert ons dat het ministerie wel weer wat anders verzint en de kous met het woord van de hoogste rechter nog niet af zal zijn.

Rayonbestuurder Aob
Het bezoek van Misha aan voorzitter Walter Dresscher van onderwijsvakbond Aob blijkt achteraf weinig zinvol te zijn geweest. Dresscher is enthousiast, maar zijn rayonbestuurder in Zeeland, Jan Menger, gaat kennelijk zijn eigen gang. Hij vindt dat de school zich niet aan de regels houdt. Het belangrijkste discussiepunt is hoe om te gaan met de tijdwinst die volgt uit de kleinere klassen. Docenten hebben daardoor minder nakijkwerk, minder oudergesprekken, vergaderingen etc. Wij willen tijdwinst investeren in leerlingen, de rayonbestuurder vindt dat dit niet mag. Hij wijst op een regel dat docenten zich hoogstens 45% van hun tijd met leerlingen hoeven bezig te houden.

Rayonmanager Menger stelt dat hij namens docenten spreekt. Dat is onwaarschijnlijk, omdat zijn opvatting in het nadeel van docenten uitpakt. Als de tijdwinst niet naar leerlingen mag gaan, dan heeft het weinig zin om die tijdwinst te boeken. We kunnen dan net zo goed evenveel leerlingen in klas plaatsen als andere scholen. Dat zou voor onze docenten niet alleen meer werkdruk, maar bovendien een fors verlies aan werkgelegenheid opleveren.

De rayonmanager meldt verder dat hij zich zorgen maakt om de concurrentiepositie van andere Zeeuwse scholen. Dit lijkt een belangrijker reden voor zijn opmerkingen te zijn dan vragen van docenten van de Isaac Beeckman Academie. De rayonmanager gaat echter niet over de tijdbesteding van onze docenten. Dat is een zaak van bestuur, docenten en ouders. 

Interesse van Algemene Rekenkamer 
De rayonmanager van vakbond Aob mag dan weinig enthousiast zijn, de Algemene Rekenkamer is dat wel. Kan dit ook op andere scholen?, zo luidde de kernvraag van een onderzoek. Lees verder het verslag van een interview van de Rekenkamer met Misha van Denderen.

Bestemmingen taalreizen
Voor de taalpraktijk gaan leerlingen jaarlijks twee maal een week op taalreis. De eerste lichting leerlingen heeft daarbij telkens de primeur van de nieuwe bestemmingen. Dit jaar gingen zij naar Bournemouth in Engeland en Vichy in Frankrijk (zie foto). 

Niets ten nadele van de Engelsen, maar de Fransen dragen hun cultuur toch met meer verve uit en onze leerlingen worden dan ook met alle égards ontvangen door de gastgezinnen. De taalschool bleek zelfs gehuisvest in een klooster. Vichy houden we dan ook graag aan als bestemming. Over Bournemouth wordt nog gesproken met de taalschool.

Isaac Beeckman Academie
Bestuur
Misha van Denderen, Andries Tijssens

Comments