IBA December 2014

Geplaatst 18 dec. 2014 23:39 door Fonny Kint   [ 18 dec. 2014 23:46 bijgewerkt door Sander Bussink ]

Nieuwtjes december 2014


We zijn al bijna op de helft van het schooljaar 2014 – 2015 en gaan richting de kerstvakantie. In deze nieuwsbrief informatie over de eindexamenklassen, open dagen, onze taalexcursies en onze nieuwe samenwerkingspartners, de HZ in Vlissingen en Lyceo-examentraining.

Eerste lichting examen

Een druk jaar voor al onze vijfde klassers ! Alle leerlingen (havo en VWO) doen in mei het Centraal Examen voor Nederlands, Engels en Frans. Voor de VWO-ers is dat een jaar eerder dan gebruikelijk op andere scholen. Dat is fijn omdat ze zich in VWO 6 volledig kunnen concentreren op een beperkt aantal vakken en alvast kunnen starten met het bachelorprogramma.

Voor de havisten breekt er een spannende periode aan. Het rekenexamen leggen ze al in maart af, waarna ze in mei en juni met de reguliere eindexamens zullen aanvangen. Het eindwerkstuk van hun opleiding het profielwerkstuk zullen ze ook in maart gaan inleveren.

Examentraining


Stichting voor Persoonlijk onderwijs heeft alle 5 havo leerlingen van de IBA twee examentrainingen aangeboden. De trainingen vinden plaats in de voorjaarsvakantie. Lyceo organiseert de trainingen.

Keuzegids online

Om onze leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de vervolgopleiding hebben we een overeenkomst met Keuzegids online. Iedere leerling in de bovenbouw kan met een persoonlijke link gebruik maken van informatie, via Keuzegids, over MBO, HBO en Universiteit.

Brieven IBA-leerlingen in de krant

De leerlingen van 5 vwo hebben bij Nederlands de opdracht gekregen een ingezonden brief te schrijven naar een krant. Door te werken met deze vorm van schrijven worden de leerlingen gestimuleerd te reageren op actuele gebeurtenissen en deel te nemen aan allerlei maatschappelijke discussies. De afgelopen weken zijn veel van de geschreven brieven geplaatst in de brievenrubrieken van de PZC en de NRC-Next. Deze week worden de laatste brieven verstuurd: houd de kranten de komende tijd dus nog in de gaten!

Open dagen en voorlichting

Ook dit jaar nemen we weer 80 leerlingen aan voor de eerste klas. De open dagen van december liggen inmiddels achter ons en werden druk bezocht. De open dagen in januari volgen nog. Naast de open dagen organiseren we extra info bijeenkomsten voor die ouders en kinderen die niet naar de open dagen kunnen komen.


Naast de open dagen en info bijeenkomsten geven we ook voorlichting op diverse basisscholen in de regio.

Voor verder informatie over de voorlichting op de basisschool of over het bijwonen van de bijeenkomsten, kunt u contact opnemen met Nathalie Nagels (n.nagels@svpo.nl).

Taalreizen

De eerste taalreizen van dit schooljaar zijn inmiddels achter de rug. De verslagen van de reizen naar Hastings en Cambridge leest u hieronder.


In de tweede helft van het schooljaar staan nog gepland een reis naar Rouen (klas 2), Vichy (klas 3), Parijs (klas 4), Valencia (klas 4), Parijs (klas 4) en Rome (klas 5).

Verslag taalreis Hastings klas 2  

"Geweldig om als begeleider/taalkundige te zien dat een taalreis zoals afgelopen november naar Engeland de leerlingen verrijkt in hun taalbeleving en hun socio-culturele ontwikkeling."

Verslag taalreis Cambridge klas 3  

Op zondag 23 november vertrokken de leerlingen van klas 3 met begeleiders richting Cambridge, Engeland. Zij zijn ’s avonds aangekomen na een lange dag in de bus en gelijk met taxi’s naar onze gastgezinnen gebracht. De volgende ochtend was iedereen vroeg op school om de eerste lesdag te volgen. Na de dagelijkse lessen, leerden zij Cambridge kennen met een rondleiding door de historische binnenstad, een kennismakingsmiddag met de typische Engelse sport:  cricket, en ‘punting’ op de beeldschone stadskanalen – een highlight voor iedereen! Woensdag hadden zij  een ‘time-out’ van de lessen met een dagtrip naar Londen. Zij zijn o.a. naar The Science Museum en Covent Garden geweest en hebben zelfs de Londense files meegepakt! Vrijdag 28 november allemaal moe maar voldaan zijn zij teruggekeerd en zijn door blije familie vroeg in de avond  opgehaald. Een weekend uitrusten was hard nodig! 


cambridge.jpg


Practica Hogeschool Zeeland

Op 6 november heeft de eerste lichting bèta-leerlingen een bezoek gebracht aan de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. Het bezoek was gepland om leerlingen kennis te laten maken met een laboratorium en met (bio)chemische opleidingen. In de toekomst zullen ook praktische vaardigheden worden getoetst.  

Dit jaar beet havo-4 bèta de spits af. We zouden met de trein naar Vlissingen gaan maar helaas liet de NS ons in de steek. Gelukkig waren twee ouders bereid om een aantal leerlingen te brengen zodat we toch op tijd aankwamen. Eenmaal aangekomen op school hebben we de practicumruimte opgezocht. De leerlingen keken hun ogen uit naar het aantal practicumzalen en de grote hoeveelheid spullen die in een chemisch lab aanwezig zijn. Na een veiligheidsinstructie zijn ze door het hoofd van  het laboratorium ingedeeld bij een aantal studenten van de opleiding chemie en aan de slag gegaan met een titratie-practicum. De studenten hebben de leerlingen stap voor stap door het practicum geleid en dat viel niet altijd mee. De studenten sloegen soms de voor hen logische stappen over, dus het was voor beide groepen een goede leerschool!

Al met al was het een leuke en leerzame middag en een aantal leerlingen is enthousiast geworden voor een studie chemie. 

In januari en april zal havo-5 naar de HZ gaan om het praktische deel af te sluiten voor biologie, scheikunde en natuurkunde. Vwo-5 zal voor de zomer als laatste een bezoek brengen aan de school om biochemisch onderzoek te doen.Raad van State

Ook de alfa leerlingen gaan binnenkort op stap. Begin januari gaan de vwo alfa leerlingen uit jaar 4 en 5 naar de raad van State onder leiding van de docent filosofie. Hoe dat is gegaan leest u in de volgende nieuwsbrief!

Tot slot


De kerstdagen naderen en voor velen volgt een welverdiende vakantie. Het team van de Isaac Beeckman Academie wenst u fijne kerstdagen en alvast een voorspoedig nieuwjaar.

Afmelden voor nieuwsbrief

Ongeveer 4 keer per jaar, ontvangt u van ons een algemene nieuwsbrief. Heeft u geen interesse in de Isaac Beeckman Academie? Dan kunt u zich afmelden door via de site www.isaacbeeckman.svpo.nl in te loggen in het ouderportaal en vervolgens de optie 'inschrijving verwijderen' te kiezen.

Comments