Nieuwsbrief oktober 2015

Geplaatst 26 jun. 2015 04:06 door Fonny Kint   [ 21 okt. 2015 08:19 bijgewerkt door Sander Bussink ]

Nieuwsbrief oktober 2015


Op maandag 31 augustus zijn we gestart met een zeer spannend schooljaar 2015-2016. Dit jaar gaan onze Vwo-ers (inclusief onze Gymnasiasten) eindexamen doen. Dat is voor het eerst in de (korte) geschiedenis van de Isaac Beeckman Academie. We hebben er het volste vertrouwen in dat deze leerlingen met prachtige resultaten het VWO-diploma gaan behalen. Dat kan ook niet anders na de mooie resultaten van onze eerste lichting Havo eindexamen kandidaten van afgelopen jaar.


In deze nieuwsbrief een korte terugblik op vorig schooljaar, aandacht voor de taalreizen en verdere algemene informatie.


Vanaf deze kant alvast een hele fijne herfstvakantie!


Team Isaac Beeckman Academie


Terugblik schooljaar 2014-2015

Nu de eerste lichting leerlingen eindexamen heeft gedaan, maken we de balans op van het persoonlijk onderwijs. Die balans is positief. De ambitie om leerlingen zonder veel vertraging (zittenblijven) zo ver mogelijk te laten groeien, maken we meer dan waar. Het slagingspercentage Havo was prima: 93,3% (landelijk 89%), maar dat is pas echt bijzonder als je bedenkt dat we nauwelijks leerlingen laten zitten en bovendien veel leerlingen laten doorstromen naar een hoger niveau. Veel van de Havo-geslaagden waren bijvoorbeeld helemaal geen Havo-leerlingen toen ze bij ons binnen kwamen, maar Vmbo-t leerlingen.


Hoogtepunten in vergelijking met het landelijke gemiddelde:

  • 5x minder zittenblijvers dan op andere scholen

  • 3x meer Vmbo-leerlingen doen Havo

  • 8x meer Havo-leerlingen door naar Vwo

  • 5x meer Havo-leerlingen met een dubbel profiel (NT+NG en EM+CM)


Vwo-leerlingen deden alvast examen Engels, Frans, Nederlands

De eerste Vwo-leerlingen doen dit schooljaar eindexamen, maar de meeste van hen deden afgelopen schooljaar al examen in Engels, Frans en Nederlands. Met een gemiddeld eindcijfer van 7,2 voor de drie vakken kan iedereen dik tevreden zijn.De Vwo-leerlingen hebben, door het vervroegde eindexamen voor de talen,  meer tijd voor resterende examenvakken. Daarnaast zijn ze dit schooljaar begonnen met de het volgen van bachelor vakken.

Dit schooljaar worden de volgende vakken aangeboden:

  • Milieuwetenschap

  • Levenswetenschap

  • Wetenschapsleer

  • Practicum statistisch onderzoek (SPSS)

  • Rechtsfilosofie

  • Zakelijke en academische schrijfvaardigheid.


In vergelijking met ‘tweetalig onderwijs’

We zijn in het bijzonder heel blij met de resultaten voor Engels. Behalve dat de Vwo’ers het eindexamen goed hebben gedaan (eindcijfer 7,5 gemiddeld), hebben ze ook nog eens een goed resultaat behaald op hun ‘Cambridge English Certificate’. Ze hebben dit certificaat in Amsterdam behaald, waarvoor ze ter afsluiting enkele dagen op excursie zijn geweest.


Overigens deden ook de Havisten het prima, zij haalden een 6,8 als eindcijfer voor het examen Engels.


De resultaten laten zien dat de aanpak om meer Engels te geven en regelmatig taalreizen te maken, goed werkt. Op zijn minst even goed als het ‘tweetalig onderwijs’ op andere scholen. Bij dit type onderwijs krijgen leerlingen veel vakken, zoals Biologie, Geschiedenis, Wiskunde, etc. in het Engels. Wij vrezen dat dit ten koste gaat van het begrip voor die andere vakken. In plaats daarvan geven wij daarom gewoon veel meer Engels. Met succes, zo blijkt.


Snipperdagen

Met weer allemaal nieuwe voorstellen van staatssecretaris Dekker over de vakanties werd het tijd om weer eens wat van ons te laten horen. Misha van Denderen, onze bestuursvoorzitter en initiatiefnemer van Persoonlijk Onderwijs, heeft daarvoor een stuk geschreven voor de Volkskrant van 20 oktober jl. Het artikel kunt u hier lezen:

http://www.volkskrant.nl/opinie/geef-elke-leerling-snipperdagen~a4166630


VMBO-t licentie?

De Isaac Beeckman Academie (IBA) biedt Havo, Vwo en Gymnasium. Verder geven we een groep leerlingen met een Vmbo-advies de kans om Havo te doen. Dat lukt bijna de helft van hen, wat zeer uitzonderlijk is. De andere Vmbo-leerlingen gaan na twee jaar naar een andere school. Dat gaat prima: tot nog toe zijn zij allen geslaagd voor het Vmbo.


We denken echter dat het voor de Vmbo-leerlingen die Havo niet halen, nog prettiger zou zijn als ze gewoon op de IBA Vmbo-t zouden kunnen doen. Bovendien zou het voor de sociale ontwikkeling positief zijn als de leerlingen van een leerjaar langer bij elkaar bleven. Nu gaan er immers na twee jaar ca. 10 leerlingen naar een andere school. Daar komt nog bij dat leerlingen die weg gaan voor het imago van de IBA nadelig is. Je kunt nog zo goed uitleggen dat je kinderen een kans biedt die ze anders niet zouden hebben, maar voor je het weet doen andere verhalen de ronde.


We willen daarom voor deze leerlingen gaan proberen om een Vmbo-t licentie te verkrijgen.

Er dient zich nu een mogelijkheid aan omdat 'humanistisch' sinds kort als richting is erkend door de minister van onderwijs. De ouders van onze leerlingen hebben twee jaar geleden besloten dat de IBA open staat voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke richting. Dat geldt dus uiteraard ook voor humanistisch.


We hebben onderzoeksbureau Veldkamp/NIPO opdracht geven om de interesse voor een humanistische richting te peilen. Dit is een vereiste om een licentie voor Vmbo-t te krijgen. We hopen op een positieve uitslag zodat we een aanvraag kunnen indienen voor een VMBO licentie.

Inschrijven informatie dagen

Ook dit jaar organiseren we informatie dagen. Om hiervoor te worden uitgenodigd kunt u via onze site http://www.isaacbeeckman.svpo.nl via optie ‘ Reserveer tijdig’ uw gegevens achter laten.


De informatie dagen zijn op uitnodiging en alleen voor kinderen (en hun ouders) die nu in groep 8 zitten. De reden hiervoor is dat we de informatie dagen kleinschalig willen houden. Zo kunnen we laten zien wat Persoonlijk Onderwijs betekent en is er voor alle bezoekers (kinderen en ouders) ruim voldoende aandacht.


Tijdens de informatie dagen zijn er proeflessen, kunt u kennismaken met de docenten en is er volop gelegenheid om vragen te stellen.


Heeft u vragen dan kunt u een mailtje sturen naar p.boomaars@svpo.nl


Helaas is het zo dat niet alle basisscholen ouders attenderen op het bestaan van de Isaac Beeckman Academie. Nog steeds krijgen we van ouders teruggekoppeld dat er basisscholen zijn die geen informatie verstrekken over de Isaac Beeckman Academie. De reden is dat wij een procedure hebben waarbij ouders zelf, rechtstreeks via onze site zich aanmelden bij de school. Basisscholen hebben daardoor het idee dat ze niets hebben toe te voegen.

Kent u ouders die ook geinteresseerd zijn in onze school en in het bezoeken van een informatie dag, dan kunt u bovenstaande informatie met hen delen.

Cito 0-toets afgenomen bij eersteklas leerlingen

Op de Isaac Beeckman Academie willen we onze leerlingen monitoren in welke vorderingen zij maken tijdens hun schoolcarrière. In de onderbouw gebruiken we hiervoor een digitaal systeem  waarbinnen de leerlingen werken. De voortgang binnen dit digitale systeem en de resultaten op de eindtoetsen geven een goed beeld van deze vorderingen.

Omdat we ook willen we zien hoe onze leerlingen het doen ten opzichte van leeftijdsgenoten in de rest van het land laten we de leerlingen diverse Cito-toetsen maken. Aan het begin van het schooljaar maken de eersteklas leerlingen de zogenaamde Cito 0-toets. Het resultaat wordt het startpunt en referentiekader voor de Cito-toetsen die volgen. Aan het eind van de eerste, tweede en derde klas volgen wederom toetsen. De resultaten hiervan geven enerzijds aan of de verwachte progressie zich heeft voorgedaan, anderzijds kunnen we zien hoe deze progressie zich verhoudt tot de landelijke resultaten. De resultaten worden alleen op schoolniveau geanalyseerd. Er worden geen individuele resultaten terug gekoppeld of gebruikt.


Waarschuwing: gevaarlijk gedrag op station

Een aantal van onze leerlingen reist per trein van huis naar school en vise versa. Het is opgevallen dat groepjes leerlingen de wachttijd aangrijpen om met elkaar te stoeien en het NS-meubilair te gebruiken als klimtoestellen. Dit gedrag is storend voor de overige reizigers en zadelt Pro-Rail op met kosten om beschadigingen te herstellen. Daarbij kan het levensgevaarlijke situaties veroorzaken. Over het spoor rijden naast de reguliere treinen ook goederentreinen die met zeer hoge snelheid het station passeren. Voldoende afstand tot de perronrand is geboden om de deze treinen zonder gevaar langs te laten rijden.

Bij het stoeien komen de leerlingen regelmatig gevaarlijk dicht bij die perronrand.

Het is in het belang van de veiligheid van uw kind deze te wijzen op de gevaren die kunnen ontstaan door bovengenoemd gedrag op het perron.


Taalreizen

Ook dit jaar gaan onze leerlingen hun opgedane kennis van het Frans, Engels, Spaans en Duits in de praktijk brengen. 

Op het programma staan de volgende taalreizen:


Klas twee gaat van 1 tot en met 6 november naar Bury St. Edmond en van 17 tot en met 22 mei staat de reis naar Rouen op het programma.

Klas drie strijkt van 22 november tot en met 27 november neer in Cambridge en vertrekt naar Vichy op 22 mei en worden op 27 mei weer terug verwacht.

Ook onze vierde klassen gaan op reis. Naar Parijs begint de reis op 15 februari en eindigt op 19 februari. De reis naar Valencia of Berlijn is van 11 juli tot en met 15 juli. Vwo-5 gaan in dezelfde week naar Amsterdam om daar het Cambridge English Certificate te behalen. Naast het examen staan nog een aantal andere interessante activiteiten op de agenda.

Schoolgebouw en -terrein

Voor de zomervakantie zijn voor het schoolgebouw en op het schoolplein tafels en banken geplaatst. Hiermee hebben de leerlingen buiten zitplaatsen in de pauzes. Er wordt volop gebruik gemaakt van het  meubilair, zeker als de zon schijnt. Tijdens de zomervakantie is het schoolgebouw binnen en buiten opnieuw in de verf gezet.

Nieuwe gezichten voor de klas in Kapelle

Naast 80 nieuwe leerlingen in de eerste klas zijn er ook een aantal nieuwe docenten werkzaam op de Isaac Beeckman Academie. De nieuwe namen zijn: Esther Abbink (wiskunde), Greg Anuals (natuurkunde), Siep Busink (natuur- en scheikunde), Machteld Doekes (Latijn), Mannus Goris (Latijn), Gerard van Heijningen (wiskunde), Leo Kosten (Nederlands), Ilse Reijgwart (Latijn), Larissa de Ridder (Nederlands), Nina  Schelling (Latijn) en Arthur Schenk (scheikunde). In het ouderportaal kunnen ouders een overzicht vinden van de inmiddels 39 docenten die werkzaam zijn voor de Isaac Beeckman Academie

Vriendelijke groet,

Team Isaac Beeckman Academie

Comments