Nieuwsbrief september 2014

Geplaatst 10 sep. 2014 06:30 door Redactie SvPO   [ 10 sep. 2014 08:35 bijgewerkt door Sander Bussink ]
Schooljaar 2014 - 2015 is het lustrumjaar voor de Isaac Beeckman Academie (IBA). In vijf jaar tijd hebben we een volwassen school voor voortgezet onderwijs neergezet volgens de principes van Persoonlijk Onderwijs. Een mooi moment om stil te staan bij de meest recente ontwikkelingen.

Eerste lichting examen
In mei 2015 doen onze havisten examen. Ook de vwo'ers doen examen voor Frans, Nederlands en Engels. Dat is fijn omdat ze zich in vwo 6 volledig kunnen concentreren op een beperkt aantal vakken en alvast kunnen starten met het bachelorprogramma.

Al onze vwo 4-leerlingen zijn bevorderd naar klas 5. Van de havo 4-leerlingen zijn er twee leerlingen blijven zitten, twee zijn naar het mbo overgestapt en nog eens twee leerlingen zijn voorwaardelijk over gegaan. Dat is behoorlijk veel beter dan gebruikelijk. Havo 4 geldt in het onderwijs als het zwaarste jaar met de meeste zittenblijvers.

Nu de eindexamenlichting bekend is, kunnen we voor het eerst vaststellen hoe onze leerlingen zich van hun basisschooladvies ontwikkeld hebben. Van de oorspronkelijk 17 vmbo-t-leerlingen die bij ons zijn gestart, zijn er in eerdere jaren 7 tussentijds alsnog overgestapt naar vmbo-t, hebben er 3 toegang gekregen tot het mbo (18%) en gaan er nu 7 naar het eindexamen havo (43%). Het liefst zien we natuurlijk iedereen tot het eindexamen komen, maar 43% is wel iets om trots op te zijn. Normaal dringt namelijk slechts 15% van de leerlingen met een vmbo-t advies door tot het eindexamen havo.

Omgekeerd komt het erg weinig voor dat leerlingen op de IBA op een niveau lager uitkomen dan hun basisschooladvies. Er zijn van de eerste lichting 2 leerlingen met een vwo-advies die toch havo zijn gaan doen (3 doen er hvwo). 

Bachelor vakken voor vwo 6
Vwo'ers, die in klas 5 al eindexamen doen in Engels, Frans en Nederlands volgen één of twee universitaire bachelor vakken in klas 6. Er komt een keuzeaanbod van in totaal zes vakken: twee voor de bètarichting, twee voor de alfagamma-richting en twee die voor leerlingen van beide richtingen interessant zijn. 

Er zijn meer scholen die iets dergelijks aanbieden, maar ouders moeten daar zelf voor betalen en leerlingen krijgen nauwelijks begeleiding. Het gevolg is dat maar weinig leerlingen deelnemen, laat staan het vak succesvol afronden. Dat willen we voorkomen. Leerlingen krijgen daarom wekelijks op school werkcollege en begeleiding van een docent op de IBA, terwijl het lesmateriaal en de terugkoppeling en beoordeling van werk worden geleverd door de universiteit. De kosten worden door de IBA gedragen.

Opvallend veel bètaleerlingen
Op de IBA zijn er zeer veel meer leerlingen dan gebruikelijk die de bèta-richting doen. Bij havo is het 47% (gebruikelijk is 37%). Bij vwo is het zelfs 76% (gebruikelijk is 57%). Bij dit soort percentages steken ze op het ministerie van OCW de vlag uit. 

Het is opmerkelijk, omdat meestal gedacht wordt dat je voor meer bèta interesse, moet investeren in apparatuur, materialen en een technasium afdeling. Ook scholen met een technasium afdeling hebben echter bij lange na niet het hoge percentage bèta leerlingen. Vooropgesteld dat we ruimschoots in materiaal investeren (de enorme kluis in ons pand puilt ervan uit), denken wij dat een investering in mensen meer zoden aan de dijk zet dan een investering in spullen. Een goede docent voor de klas met enthousiasme en voldoende tijd en aandacht per leerling. Ook investeren we zeer veel tijd en geld in wiskunde (in de onderbouw is daarvoor 20% meer lestijd dan gebruikelijk, in de bovenbouw zelfs 50%). Vaak is wiskunde een drempel voor een keuze voor bèta, maar daar hebben op de IBA minder leerlingen last van.

Toch hadden wij zó veel interesse voor bèta ook niet verwacht. Wel willen we voorkomen dat leerlingen alleen maar voor bèta kiezen omdat ze het bij ons nu eenmaal kunnen of omdat ze denken er later een betere baan mee te kunnen krijgen. Dat laatste is zeker niet het geval voor wie juist talent voor taal of economie heeft. Wie een goede tekst kan schrijven, een verhaal vertellen en zich snel in een dossier kan inlezen, heeft uitstekende kansen in bestuurskunde, bedrijfskunde of rechtspraak. 

Om te zorgen voor een goede richtingkeuze, hebben we afgelopen schooljaar verder geïnvesteerd in het studieadvies. We hebben onder mee een redacteur voor alle ca. 400 opleidingen en studies een korte omschrijving laten maken, zodat onze leerlingen zich beter kunnen oriënteren. 

De derdejaars leerlingen krijgen in maart een richtingadvies op basis van hun eigen voorkeuren en behaalde resultaten. Vervolgens krijgen ze een overzicht van studies met omschrijvingen die daar bij passen, zodat ze zich in vervolgopleidingen kunnen verdiepen. Als een leerling een voorkeur voor een andere richting heeft en dat qua resultaten ook aan kan, wordt de richting omgezet. Daar worden dan de bijpassende vervolgopleidingen bij aangeboden, zodat de leerling zich op die andere richting kan oriënteren. Tot eind mei kan er nog gewisseld worden, daarna is de keuze voor de richting definitief. 

Verbouwing schoolgebouw 'De Oude Veiling' afgerond
In vijf jaar tijd is de oude fruitveiling aan de Stationsstraat 51 omgebouwd tot een eigentijdse school met sfeervolle lokalen, een gezellige kantine en een ruim schoolplein. Ingevuld excursieprogramma
Vanaf het begin van hun schoolloopbaan op de IBA, gaan onze leerlingen op reis. In klas 1 een week naar Amsterdam. In de klassen 2 t/m 4 naar achteréénvolgens Hastings, Rouen, Cambridge, Vichy, Parijs, Berlijn en Valencia. In klas 5 sluiten onze gymnasiasten het excursieprogramma af met de traditionele Romereis.Vast rooster, geen tussen uren, geen uitval
De afgelopen vijf jaar is er geen enkele roosterwisseling geweest, hebben leerlingen geen enkel tussenuur gehad en zijn er geen lessen uitgevallen. 

Docenten betrokken bij management
Vanwege de komst van een netwerk van scholen voor persoonlijk onderwijs gaan we voor de schoolleiding toe naar een team van schoolleiders. Dat team staat onder leiding van Suzan Polet. Zij is schoolleider van het eerste uur op de IBA en zij heeft de afgelopen twee jaar de nieuwe school in Friesland opgezet. Vanaf komend schooljaar is zij ook weer eindverantwoordelijk voor de IBA. Zij zal onder meer een aantal zaken afronden zoals het schoolplein, maar ook toezien op een goede opstart van de coördinatie van de eindexamens. 

Door met een team van schoolleiders te werken die onderling veel contact hebben, garanderen we een goede uitwisseling van ervaring tussen de scholen. We lopen anders immers het risico dat de scholen kleine eilandjes zijn die weinig van elkaar leren. Dat willen we voorkomen.

Met een team van schoolleiders ontstaat bovendien op de scholen voor docenten de ruimte zich voor bepaalde managementtaken aan te melden (organiseren van open dagen, examencoördinatie, verzorgen van nieuwsbrieven, e.d.). Na de positieve ervaring in Friesland gaan we hiermee ook op de IBA van start. Het zorgt onder meer voor duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden, waardoor we beter kunnen bewaken wat er moet gebeuren en er geen dingen blijven liggen. Het geeft bovendien nog meer betrokkenheid van docenten en het biedt hen ook de kans op uitbreiding van hun functie. In de concurrentie op de arbeidsmarkt om de beste docenten te werven en behouden is dat een belangrijk voordeel. 

Positief inspectierapport
Bij zijn bezoek aan de school voor persoonlijk onderwijs in Friesland (Tjalling Koopmans College) herkende de inspecteur het onderwijs zoals hij ook op de IBA had gezien en waarover hij positief gestemd is. Ook in het hoge noorden is het onderwijs bovengemiddeld, wat we in de goede resultaten weerspiegeld zien. Al vier jaar op rij groeien leerlingen op de IBA bovengemiddeld volgens het Cito en dat wordt nu in Friesland bevestigd. We mogen stilaan de conclusie trekken dat het geen toeval is en dat het is toe te schrijven aan de organisatie van het onderwijs.

Open dagen
Ook dit jaar nemen we weer 80 leerlingen aan voor de eerste klas. De open dagen vinden plaats in december en januari. De open dagen zijn op uitnodiging en alleen voor kinderen die in schooljaar 2015-2016 naar het voorgezet onderwijs gaan. Alleen ouders die gegevens hebben achtergelaten via de site krijgen hiervan bericht.  

Tussentijds instroom
Voor de klassen 2 t/m 4 is een beperkte instroom mogelijk. Om hiervoor in aanmerking te komen kunnen ouders een email sturen naar s.polet@svpo.nl 

Vragen
Kan mijn kind bij jullie een Gymnasium diploma halen?
Jazeker kan dat. We bieden aan leerlingen die op vwo-niveau presteren een volledig programma klassieke talen waardoor de leerlingen na 6 jaar de school verlaten met een gymnasium diploma.

Waarom nemen jullie niet meer leerlingen aan die extra zorg of aandacht nodig hebben?
Wij zijn een reguliere school voor VO. Procentueel nemen wij net zoveel zorg leerlingen aan als elke andere VO school.

Jullie geven Duits en Spaans via een afstandsmethode, zonder lessen op school en zonder docent. Waarom doen jullie dat?
De keuzevakken Duits en Spaans volgen een bijzondere werkwijze. We hebben gemerkt dat hierover enkele vragen zijn. Naast de verplichte talen Engels en Frans kiest elke leerling voordat leerjaar 2 begint, voor Duits of voor Spaans als extra taal. Dat doen ze via het ouderportaal. Na de keuze krijgt de leerling opdrachten voor deze taal aangeboden in het leersysteem op school. De leerling werkt er zowel op school (tijdens begeleid werken) als thuis (in het leerlingportaal) aan. De spreek- en luisteropdrachten zullen op school gemaakt moeten worden. Er wordt in hoge mate zelfstandig gewerkt aan de keuzetaal. Leerlingen maken oefeningen en toetsen in het leersysteem. Voor de mondelinge vaardigheden plannen leerlingen mondelingen in bij een docent van een gespecialiseerde taalschool. De mondelingen worden via Skype (of een vergelijkbaar programma) gedaan. 

We hebben om verschillende redenen voor deze opzet van de keuzetaal gekozen. Ten eerste omdat we anders alle leerlingen de 5e dag naar school moeten laten komen (om Duits dan wel Spaans te volgen). Ten tweede omdat het zorgt voor een vak dat leerlingen flexibel kunnen volgen. Als een leerling voorloopt bij een ander vak, mag hij altijd aan Duits of Spaans gaan werken en hoeft hij/zij niet op de andere leerlingen te wachten. Voor leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken is het op deze manier bovendien mogelijk om beide talen te volgen. Dat de mondelingen via de Skype-sessies duurder zijn dan gewoon een docent aan te stellen, nemen we daarom voor lief.


Comments