Passend onderwijs, vraag over busdienst walcheren-schouwen

Geplaatst 7 apr. 2014 09:24 door Misha van Denderen   [ 10 apr. 2014 07:50 bijgewerkt door Sander Bussink ]

Meer aandacht voor dyslexie in zorgprofiel

Begin dit jaar stuurden we u ons concept zorgprofiel toe, met verzoek om opmerkingen en suggesties. De ouders die deze hebben aangedragen willen we hierbij heel hartelijk danken. 

Van meerdere ouders kwam de opmerking dat oplossingen voor dyslexie meer aandacht behoeven. Het zorgprofiel is daarop uitgebreid. We zullen ten eerste gaan werken aan een betere beschikbaarheid van de audio-versie van lesmateriaal, in het bijzonder direct in het leersysteem zelf. Leerlingen hebben de audio-versie dan meteen bij de hand. Verder wordt het leersysteem uitgebreid met een door de mentor instelbare optie waarmee een vorm van spelcorrectie beschikbaar komt voor leerlingen met dyslexie. 

Verder waren enkele onderdelen van het zorgprofiel niet helder genoeg. Dat heeft geleid tot enkele tekstuele aanpassingen. 

Landelijk samenwerkingsverband passend onderwijs?

Het zorgprofiel moet elke school opstellen vanwege de Wet passend onderwijs die op 1 augustus 2014 in gaat. In die wet staat ook dat elke school lid moet worden van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Daarin werken scholen samen om onderwijs te geven aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. De samenwerkingsverbanden krijgen daarvoor geld van de overheid en moeten bepalen hoe dat geld verdeeld wordt over de reguliere scholen en de scholen voor speciaal onderwijs.

Helaas loopt het samenwerkingsverband zowel in Friesland voor het Tjalling Koopmans College als in Zeeland voor de Isaac Beeckman Academie moeizaam. Dat is op zich niet vreemd, omdat het ook om een bezuiniging gaat en het verdelen van de pijn daarvan moeilijk is. In Zeeland is er daarom een bemiddelaar benoemd omdat de scholen het over de verdeling niet eens konden worden. In Friesland hebben de andere scholen gezamenlijk besloten dat onze school, Tjalling Koopmans, de eerste jaren niets krijgt.

Een ander probleem is dat samenwerkingsverbanden waterhoofden dreigen te worden met veel overhead. Het worden kantoren met directie, administratie en staffuncties. We zien daardoor onvoldoende harde garantie dat het geld ook echt bij de leerlingen terecht komt.

We zijn daarom gaan uitzoeken of we een eigen samenwerkingsverband passend onderwijs kunnen starten. In de toekomst kunnen onze nieuwe scholen (in Deventer, Harderwijk, etc.) zich daar dan ook bij aansluiten. Het ziet er op het eerste gezicht positief uit, maar er is hiervoor wel toestemming nodig van het ministerie. We houden u op de hoogte of dit mogelijk is. Als u interesse heeft kunt u ondertussen al nalezen hoe dat eigen samenwerkingsverband er uit kan zien (met minimale overhead, maar dat zal u niet verbazen).

Busdienst Walcheren - Schouwen - Kapelle?

Enkele ouders hebben onderzocht of het mogelijk is om een busdienst te beginnen voor leerlingen die verder weg wonen, maar die nu geen goede verbinding met openbaar vervoer hebben.

De school is nadrukkelijk geen partij bij een dergelijke busdienst. Dat mag wettelijk namelijk niet. Uiteraard mogen we u wel informeren en voor de initiatiefnemers peilen of er genoeg animo voor is.

De bus zou een vaste route afleggen via provinciale wegen. Leerlingen die gebruik willen maken van de bus komen op eigen gelegenheid (fiets of openbaar vervoer) naar een halte op de route. De bus kan geen omwegen maken, omdat de reistijd dan te lang wordt.

De bus zou om ongeveer 8u45 in Kapelle aankomen en vertrekt dan weer van school om ongeveer 16u55. De busdienst heeft daardoor een betere aansluiting op de schooltijden dan de trein. Met uitzondering echter van de korte dag (de sportdag). Dan zijn leerlingen eerder uit en moeten ze dus langer wachten als ze de bus nemen.

Er moet een abonnement voor het hele schooljaar worden afgenomen. De verwachting is dat de kosten daarvoor uitkomen tussen de 600 en 1.600 euro, afhankelijk van het aantal deelnemers en van de opstaphalte.

De route is als volgt (tijden bij benadering !):
7:30 - Serooskerke Walcheren, halte Gapingseweg
7:41 - Vrouwenpolder, N57 bushalte
7:52 - Burgh-Haamstede, bushalte De Haaymanweg
8:03 - Serooskerke Schouwen, bushalte Schelphoek
8:14 - Zierikzee, busstation
8:23 - Colijnsplaat, bushalte Zeelandbrug
8:31 - Kats, bushalte Sluis
8:45 - Kapelle, Station

Laatste lootjes nieuwbouw

De nieuwbouw is vrijwel afgerond. In de krokusvakantie zijn er voor de veiligheid nog brandwerende deuren geplaatst tussen het bestaande gebouw en het nieuwe deel. De scheiding tussen gang en kantine is van (brandwerend) glas voorzien, zodat er meer lichtinval in de gang is (al is het blijkens de foto hiernaast ook een mooie plaats voor een reclame-spandoek voor tickets voor het schoolfeest).

In de meivakantie worden er in verschillende lokalen nog ´keukenblokken´ geplaatst om de organisatie van practica en proeven te vereenvoudigen.

Ondertussen is er met de gemeente overleg over de inrichting van de grond aan de achterzijde van de school. Het overleg gaat over de vraag wat er mogelijk is binnen het bestemmingsplan. We hopen dat dit voor de zomervakantie tot duidelijkheid leidt, zodat het terrein in de zomervakantie ingericht kan worden.


Bestuur Isaac Beeckman Academie
Misha van Denderen, Andries Tijssens
Comments