Over ons

Adres
Isaac Beeckman Academie
Stationsstraat 51 4421 AK  Kapelle
Tel: +31 113 340150
Bank: Triodos, 390125946

E-mail: Isaac Beeckman Academie

Bestuur
Misha van Denderen studeerde Filosofie (cum laude) en Economie aan de VU. Gaf werkcolleges filosofie aan de faculteit Economie aldaar. Ontwierp voor Freia/MCC simulaties voor gebruik in management trainingen. Startte een elektronische uitgeverij en werkte daarmee voor onder meer de BelastingdienstKluwerElsevierSDUKSU. Verkocht zijn activiteiten en zet nu zijn kennis en ervaring in om beter onderwijs te realiseren. Misha is getrouwd en heeft 2 kinderen en 2 pleegkinderen. 

Andries Tijssens is directeur van ICT bedrijf New ERP en is actief voor D66 als raadslid in Amsterdam-Noord en als statenlid voor D66 in Noord Holland. Andries is getrouwd en heeft 2 kinderen.

Toezichthouder
Emil Roelofs is toezichthouder van het bestuur. In het dagelijks leven is hij directeur van IVIO Wereldschool, de school die in 1948 werd opgericht om Nederlandse kinderen in het buitenland onderwijs te geven. De school bewijst al jaren dat persoonlijk onderwijs mogelijk is.

Schoolleiding
Suzan Polet begon haar loopbaan in het jeugd welzijnswerk en specialiseerde zich daarna in onderwijs en onderzoek. Eerst als manager voor opleidingsinstituut Freia/MCC van de Universiteit Groningen. Daarna als directeur van jongeren onderzoeksbureau Qrius. In augustus 2009 verliet ze Qrius om de Isaac Beeckman Academie te starten, de eerste school voor persoonlijk onderwijs. In 2013 heeft ze in Friesland de tweede school opgezet, het Tjalling Koopmans College.

Suzan voert de schoolleiding samen met enkele ervaren docenten die managementtaken hebben.

Suzan is getrouwd en heeft 2 kinderen, Tycho (1998) en Milan (2000). 

In samenwerking met

De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) bevordert dat leerlingen ruimhartig persoonlijke aandacht krijgen van vakdocenten. Dat doet de stichting door scholen te helpen hun onderwijs slimmer en met minimale 'overhead' te organiseren. De besparingen die dat oplevert, worden geïnvesteerd in kleinere klassen en meer lestijd. De SvPO steunt de Isaac Beeckman Academie zowel financieel als organisatorisch. Verder helpt de SvPO met goedkope ICT oplossingen en met de ontwikkeling van lesmethoden.

IVIO Wereldschool is in 1948 opgericht om onderwijs te geven aan Nederlandse kinderen in het buitenland. Hun ouders zijn bijvoorbeeld artsen zonder grenzen of internationale zakenmensen. In het voortgezet onderwijs worden de leerlingen rechtstreeks door docenten vanuit Nederland begeleid en hebben de ouders een coachende rol. IVIO Wereldschool steunt de Isaac Beeckman Academie didactisch, met leerkrachten en met lesmateriaal.